Konsekvenser af vold på arbejdspladsen

Vold kan medføre alvorlige helbredsproblemer for den enkelte men kan også få konsekvenser for hele arbejdspladsen.

De fleste, der bliver udsat for vold eller trusler på arbejdspladsen, kommer sig i løbet af en lille uges tid efter overfaldet. I nogle tilfælde kan man slet ikke se eller mærke på den voldsramte, at han eller hun har været udsat for et overfald. 

Symptomer efter vold

Umiddelbart efter overfaldet kan man reagere med fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer: 

Eksempler på fysiske symptomer:
 • voldsom hjertebanken 
 • rysten i kroppen 
 • træthed 
 • søvnproblemer

Eksempler på psykiske symptomer: 
 • vrede og harme 
 • skam - og skyldfølelse 
 • angst 
 • irritabilitet 
 • gråd 
 • magtesløshed 

Eksempler på adfærdsmæssige symptomer:
 • handlingslammelse 
 • tendens til at isolere sig 
 • frygt for at være alene 
 • angst for at blive overfaldet igen

Vidner til vold

Personer, der overværer voldelige episoder, kan blive lige så belastet som den, det går ud over. Der er ikke gennemført kvalificerede undersøgelser i arbejdspladssammenhæng, men en bred vifte af undersøgelser af børn, unge og voksne, som overværer vold i familien eller på gaden, viser, at vidner til vold kan blive lige så belastet – eller traumatiseret – som offeret. 

I det amerikanske diagnosesystem fremgår det af kriterierne for PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom), at en betingelse for, at PTSD-diagnosen kan benyttes, er, at man har oplevet eller været vidne til død, ødelæggelse mv. 

Alvorlige konsekvenser

Vold på arbejdspladsen kan – uanset typen af vold – medføre alvorlige konsekvenser for den enkelte.

Forskellige internationale undersøgelser tyder på, at personer, der har været udsat for vold, kan udvikle svære belastningsreaktioner i form af PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom). Men undersøgelserne er få og ikke af en kvalitet, der gør, at man med sikkerhed kan sige noget om risikoen for at udvikle PTSD eller hvor stor en andel af voldsramte, der får symptomer på eller udvikler PTSD. 

 
 

Danske undersøgelser om konsekvenserne af vold

En nyere dansk undersøgelse viser, at en af konsekvenserne af at være udsat for vold på arbejdspladsen er en tre gange så høj risiko for at miste vitalitet (energi og livsglæde, red.) 5 år senere samt en stærkt forøget risiko for atter at blive overfaldet (Høgh et al 2003).

 

En anden dansk undersøgelse fra 2008 blandt 5696 nyuddannede social- og sundhedshjælper og -assistenter viste, at trusler og vold på arbejdspladsen skabte signifikant højere hyppigheder af somatisk stress, lavere vitalitet og et dårligere helbred blandt de overfaldne sammenlignet med ansatte, som ikke havde oplevet overfald. (Høgh, Sharipova, Borg, 2008).

 

En dansk registerundersøgelse blandt over 14.000 deltagere har vist, at ansatte i brancher med høje hyppigheder af vold og trusler har en signifikant øget risiko for at udvikle en depression (kvinder) og stress-relateret lidelse for mænd (Wieslaw, 2005).

 

Yderligere kildeinformation: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012. 

Konsekvenser for arbejdspladsen

Vold rammer ikke kun den enkelte men kan få konsekvenser for hele arbejdspladsen. Det kan bl.a. føre til:

 • ringere trivsel og mindre jobtilfredshed 
 • lavere produktivitet 
 • større personaleudskiftning 
 • ringere tilknytning 
 • lavere engagement 
 • øget sygefravær 
 • frygt for yderligere overfald. 

Undersøgelser viser, at ansatte, som i deres arbejde risikerer at blive udsat for risiko for vold, oplever det som et meget alvorligt arbejdsmiljøproblem. Især frygten for igen at blive udsat for vold betyder meget og kan resultere i, at de ansatte overvejer at søge væk fra arbejdspladsen.

Kilde: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012.  

 

Risiko for psykiske lidelser

Medarbejdere, der oplever vold og trusler i forbindelse med deres arbejde, har en forøget risiko for at udvikle psykiske lidelser, som kræver behandling med antidepressiv medicin. 

 

Det viser resultater fra en undersøgelse foretaget blandt godt 15.000 lønmodtagere inden for en række forskellige brancher.  

 

Kilde: Madsen, IEH, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2012

Læs mere om undersøgelsen

Læs også artiklerne:

 

Eller teste din viden om vold:

 

 

Sidst opdateret d. 2. nov 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere