Hvorfor opstår vold på arbejdspladsen?

Jobgrupper, der arbejder med andre mennesker, er oftere udsat for vold og trusler end andre jobgrupper

Risikoen for at blive udsat for vold i forbindelse med arbejdet hænger som regel sammen med den arbejdsfunktion, man har. Visse arbejdsfunktioner har større risiko for vold end andre. 


Der er tre typer arbejdsfunktioner, der er særligt udsatte: 
Medarbejdere, der udfører en kontrol- eller magtfunktion, fx ved arbejde i: 
 • politiet 
 • fængsler 
 • skoler  
 • offentlig administration 
 

Medarbejdere, der kommer i kontakt med potentielt udadreagerende personer, fx ved arbejde i: 

 • botilbud for psykisk udviklingshæmmede eller demente 
 • psykiatriske afdelinger 
 • skadestuer 
 • socialforvaltninger

Medarbejdere, der administrerer eftertragtede værdier, fx penge eller medicin. 

Kilde: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012. 

 
 
Årsager til vold

Ofte er der tale om erhverv, hvor medarbejdere er ansat til at drage omsorg for, servicere eller hjælpe de klienter eller kunder, der udøver volden. Der kan være en voldsrisiko, når medarbejdere bliver nødt til at nægte klienter eller kunder noget, de gerne vil have, eller hvor der stilles krav om en bestemt adfærd hos klienter eller kunder, som de ikke kan acceptere eller magte. 

 

Voldelig adfærd kan være udtryk for, at klienter eller kunder ikke føler sig forstået, oplever manglende respekt eller omsorg eller føler sig presset. Voldssituationer kan også opstå, når klienter eller kunder er påvirket af alkohol, medicin eller andre stoffer. Ofte er voldsepisoder ikke planlagt. 

 

Kilde: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse' At-vejledning D. 4.3  

Læs også artiklerne:

 

Eller teste din viden om vold:

Sidst opdateret d. 27. jun 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere