Hvem bliver udsat for vold?

Særligt medarbejdere, der arbejder med mennesker, oplever at blive udsat for vold og trusler i forbindelse med deres arbejde.

Når man arbejder med og blandt mennesker, kan der være en øget risiko for, at man bliver udsat for vold og/eller trusler om vold på sin arbejdsplads. Volden og truslerne kommer oftest fra brugere, patienter, klienter, kunder eller elever/studerende. 

Vold rammer forholdsvis få jobgrupper, men er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte og for arbejdspladsen.

Oplevelsen af vold og trusler på arbejdet 

Den store undersøgelse om danskernes arbejdsmiljø 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016' med knap 35.000 deltagere viser, at 6 % af den arbejdende befolkning rapporterer, at de har været udsat for vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. 8,8 % rapporterer, at de har været udsat for trusler på arbejdspladsen. 

Spørgsmålene i undersøgelsen lød:

 • Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?  
 • Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?

Ekspertinterview: Hvem bliver udsat for vold?

Er det bestemte personlighedstyper, der bliver udsat for vold? Hør hvad eksperten mener.

Nogle jobgrupper er mere udsatte end andre

Undersøgelsen viser også, at det er de offentlige jobgrupper, der oftest oplever vold og trusler på arbejdspladsen. 

I følgende jobgrupper rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen:

 • Specialpædagoger (36,2 %)  
 • SOSU’er (32,5 %)  
 • Politi og fængselsarbejdere (29,7 %)  
 • Pædagoger (24 %)  
 • Specialundervisere (26,9 %) 
 • Portører mfl. (28,2 %)  
 • Skolelærere (19,3 %)  
 • Sygeplejersker (15,6 %) 
 • Pædagogmedhjælpere (13,8 %)  
 • Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter (12 %)

I følgende jobgrupper rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen:

 • Politi- og fængselsarbejdere (49,5 %)  
 • Specialpædagoger (49,2%)
 • Passagerservicemedarbejdere (38,9 %)
 • SOSU’er (30, %)  
 • Specialundervisere (27,6 %)
 • Socialrådgivere (26,3 %)  
 • Portører m.fl. (26,1 %)  
 • Sygeplejersker (24,3 %)  
 • Servicefag i øvrigt (23,2 %)
 •  Skolelærere (22,8 %) 
 • Pædagoger (21,3 %)
 •  Læger (20,6 %)  Bus- og taxachauffører, lokoførere m.fl. (19,5 %)
 • Kundeinformationsmedarbejdere (16,9 %) 
 • Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter (15 %)  
 • Fysio- og ergoterapeuter (13 %)  
 • Ejendoms- og rengøringsinspektører (11,6 %)  
 • Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede (10,5 %)

Kvinder oplever oftere vold og trusler

I undersøgelsen svarer 8,6 % af kvinderne, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd er 3,4 %. 
11,3 % af kvinderne har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd er 6,4 %.

Kilde: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016' , Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Unge og uerfarne er særligt udsatte

Mange undersøgelser viser, at unge og uerfarne har en større risiko for at blive udsat for vold i forbindelse med deres arbejde. Det gælder bl.a. unge inden for omsorgssektoren. En stor undersøgelse fra 2008 blandt knap 6.000 nyuddannede social- og sundhedshjælpere og –assistenter viser, at ca. hver fjerde havde været udsat for vold inden for deres første år som uddannet. Hver tredje havde været udsat for trusler om vold (Høgh, Sharipova, Borg, 2008). 

Yderligere kildeinformation: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen, Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012

Læs også artiklerne:

 

Sidst opdateret d. 9. jun 2017

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere