Forebyggelse af vold nytter

Personaletræning, indretning og registrering af vold kan have forebyggende effekt.

I arbejdet med at forebygge vold på arbejdspladsen opnås den bedste effekt, når der sættes ind med flere tiltag på én gang. Forskningen tyder på, at især træning af personalet og registrering og analyse af voldelige hændelser virker. 

Undersøgelse af træning i at håndtere aggressive patienter 

Personalet på et genoptræningshospital gennemgik et træningsprogram, der havde til formål at forbedre personalets evner til at håndtere aggressive hændelser. Programmet bestod af to dele:  At udvikle en fælles tilgang til aggressive hændelser  Undervisning i verbalt og fysisk at kunne håndtere aggressive patienter.  Effekten var færre skader blandt personalet, færre sygedage og en mindskelse af udgifter, fx til sygedagpenge (Martin 1995). 

Træning af personalet

Langt de fleste videnskabelige undersøgelser om forebyggelse af vold på arbejdspladsen er gennemført inden for social- og sundhedssektoren. Mange af disse undersøgelser viser, at forskellige former for træning af personalet, fx i frigørelse og kommunikation, kan mindske antallet af voldelige hændelser på arbejdspladsen. 

Selvom der forskningsmæssigt set stadig mangler et præcist svar på, hvilke elementer i et træningsprogram der er mest effektive, når det handler om at forebygge vold, så er der meget, der tyder på at træning af personalet i at håndtere potentielt farlige klienter, er en god metode til at forebygge vold på arbejdspladser, hvor man arbejder med mennesker (Wassell, 2009).  

Registrering og analyse 

En anden tilgang til at forebygge vold på en arbejdsplads er at analysere de voldsepisoder, der har fundet sted. Første skridt er at indsamle information om den voldelige hændelse og analysere informationen ved at spørge fx: 

 • Hvad skete der? 
 • Hvad gik forud? 
 • Hvad forstærkede/formindskede aggressioner?

Når der er indsamlet viden om voldstilfældenes art, årsager og dynamik, er det muligt at implementere voldsforebyggende strategier.  Det er kombinationen af viden og effektivt integrerende strategier, der kan danne grobund for en effektiv forebyggelse af vold (Leather, P., Beale, D., Lawrence, C., Brady, C., & Cox, T. 1999).

Læs mere: Registrering skal føre til læring i organisationen  

Hensigtsmæssig indretning 

Indretning af arbejdspladsen kan være voldsforebyggende. Der er flere forskningsstudier, der viser, at ændring af omgivelserne kan være med til at forebygge vold inden for detailsektoren. 

Det hjælper fx at:

 • undgå at ligge inde med store beløb i kontanter 
 • øge belysningen 
 • bruge sikkerhedsudstyr.

Der kan opnås god effekt ved at indføre en enkelt ændring, men den bedste effekt opnår man ved at implementere flere tiltag på en gang. 

Erfaringerne fra detailsektoren kan give inspiration til andre brancher. 

Læs mere om hensigtsmæssigt indretning af arbejdspladsen.  

Voldspolitik og procedurer

I international sammenhæng er forskere begyndt at se på det såkaldt organisatoriske sikkerhedsklima. Det handler om de ansattes opfattelse af ledelsens/organisationens politikker, procedurer og praksis i forhold til at forebygge vold på arbejdspladsen. 

Et positivt sikkerhedsklima signalerer, at ledelsen er støttende og ikke tolererer vold på arbejdspladsen. Hypotesen er, at dette vil øge både de ansattes og ledelsens opmærksomhed på voldsforebyggelse og dermed mindske risikoen for vold på arbejdspladsen. 

Indtil videre er der kun publiceret en enkelt undersøgelse om emnet. Den viser, at der forekommer mindre vold på arbejdspladser, hvor de ansatte oplever, at der er tydelige og anvendte politikker samt praksis og procedurer for at forebygge og reducere vold (Spector et al, 2007).

 

Undersøgelse: Træning i at håndtere aggressive patienter

Personalet på et genoptræningshospital gennemgik et træningsprogram, der havde til formål at forbedre personalets evner til at håndtere aggressive hændelser. Programmet bestod af to dele: 
- At udvikle en fælles tilgang til aggressive hændelser
- Undervisning i verbalt og fysisk at kunne håndtere aggressive patienter.

Effekten var færre skader blandt personalet, færre sygedage og en mindskelse af udgifter, fx til sygedagpenge (Martin 1995).

Kilder 

 • Wassell 2009 
 • Leather, P., Beale, D., Lawrence, C., Brady, C., & Cox, T. 1999 
 • Spector et al, 2007 
 • Martin, 1995 
Yderligere kildeinformation: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012.

 

Læs også artiklerne:

 

 Eller test din viden om vold:

 

Sidst opdateret d. 27. jun 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere