Tag fælles ansvar

Alle på arbejdspladsen spiller en rolle i arbejdet med at forebygge og håndtere vold.

Tag fælles ansvar

Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Men alle på arbejdspladsen spiller en rolle i arbejdet med at forebygge og håndtere vold. Det vil sige, at arbejdet skal foregå på alle fire niveauer: Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation (IGLO).

IGLO står for:

 • Individ: den enkelte medarbejder 
 • Gruppe: teamet eller afdelingen 
 • Ledelse: mellemledere eller daglige ledere
 • Organisation: Arbejdsmiljøorganisationen, MED-udvalg, samarbejdsudvalg, HR og øverste ledelse
Se herunder, hvad I kan gøre på de enkelte niveauer for at forebygge og håndtere vold på arbejdspladsen: 

Individet

 • Styrk brugerinddragelsen
 • Registrer voldelige episoder 
 • Giv kollegial psykisk førstehjælp
Gruppen
 •  Tal om hvad vold er hos jer
 • Hav en fælles faglighed 
 • Styrk brugerinddragelsen 

Ledelsen

 • Sørg for oplæring og instruktion
 • Indret arbejdspladsen hensigtsmæssigt
 • Tilrettelæg arbejdet hensigtsmæssigt

Organisationen 

 • Kortlæg vold i APV’en
 • Registrer og analyser volden
 • Sørg for oplæring og instruktion 

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en særlig rolle

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en vigtig rolle i forebyggelsen. 

Den skal: 

 • deltage i forebyggelsen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, herunder voldsrisiko
 • deltage i undersøgelser af voldsepisoder og tilløb til voldsepisoder
 • skal rådgive virksomheden om løsninger i relation til voldsrisikoen
 • kontrollere, om de valgte løsninger er effektive.
 • Én gang årligt skal arbejdsmiljøorganisationen udarbejde en oversigt over ulykker i virksomheden, herunder voldsepisoder.
 • Arbejdsmiljøorganisationen skal desuden opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion. Det er således vigtigt, at der i arbejdsmiljøorganisationen er den nødvendige viden om voldsrisiko og om at forebygge vold.

Kilde: 'Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse', At-vejledning D. 4.3-3

Læs også artiklerne:

 

Sidst opdateret d. 27. jun 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere