Retningslinjer

Offentlige arbejdspladser i kommuner og regioner skal have retningslinjer for arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere vold.

Siden 2010 har alle offentlige arbejdspladser i kommuner og regioner været forpligtet til at have retningslinjer for indsatsen mod vold i forbindelse med arbejdets udførelse.

Det er en aftale mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne på det offentlige område, der på denne måde implementerer en tilsvarende aftale på EU-niveau. Selvom arbejdspladsen allerede har retningslinjer, er kravet en god anledning for ledelse og medarbejdere til at drøfte, hvordan arbejdspladsen opfatter og håndterer disse problemer og at vurdere, om der er behov for at revidere eksisterende procedurer. 

Læs mere om parternes aftaler

 

Identifikation, forebyggelse og håndtering

Arbejdspladsens retningslinjer bør tage udgangspunkt i arbejdspladsens værdier og holdninger og i en definition af den vold, man kan opleve på den pågældende arbejdsplads. 

Retningslinjerne bør indeholde procedurer for: 

Det er vigtigt, at retningslinjerne passer til den enkelte arbejdsplads og har opbakning fra både ledelse og medarbejdere.

Kilde: Socialt Udviklingscenter SUS

Hvem skal lave retningslinjerne? 

Det er kommunens eller regionens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (HovedMED), som skal aftale retningslinjerne for den samlede indsats. På arbejdspladser uden et MED-udvalg, der har ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet, skal indsatsen koordineres med arbejdsmiljøorganisationen.

HovedMED kan beslutte, at de lokale MED-udvalg skal udfylde de generelle retningslinjer, som HovedMED har aftalt. Det kan være en god ide, fordi det forankrer indsatsen lokalt og sikrer, at den tilpasses de konkrete forhold på den enkelte arbejdsplads.

HovedMED kan også beslutte, at det skal være de lokale MED-udvalg, der skal aftale retningslinjer for deres arbejdspladser. Retningslinjerne fastlægges ud fra de almindelige regler i rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.
Kilde: personaleweb.dk

Giv retningslinjerne et servicetjek 

Arbejdspladsens retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold i arbejdet skal være brugbare og effektive. Derfor bør I tage højde for ny viden og de erfaringer, I løbende gør jer. 

Det er vigtigt at justere retningslinjerne, når arbejdspladsen fx får nye medarbejdere, praktikanter, elever eller brugere, ændrer på organisation eller strukturer eller får nye arbejdsopgaver. 

På mange arbejdspladser er fysisk eller psykisk vold ikke en del af dagligdagen. Det kan betyde, at retningslinjerne – i en travl hverdag – let risikerer at blive glemte. Også derfor er det vigtigt at de sættes på dagsordenen mindst én til to gange årligt. Det kan være på et personalemøde, i MED- eller i arbejdsmiljøorganisationen.

Tjekliste

En tjekliste kan bruges som hjælp til at identificere svagheder og styrker ved arbejdspladsens retningslinjer, og medarbejdernes besvarelser kan danne udgangspunkt for drøftelser på arbejdspladsen.

Eksempel på tjekliste: 

Tjekliste til at lokalisere svagheder og styrker ved arbejdspladsens retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold

Listen kan rettes til, så den passer til den enkelte arbejdsplads.

Kilde: etsundtarbejdsliv.dk

Sidst opdateret d. 2. jul 2018

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere