Risikovurdering

Med en risikovurdering kan arbejdspladsen få et overblik over hvor og hvornår, der er risiko for vold. 

Når der er risiko for vold på en arbejdsplads, skal arbejdsgiveren ifølge Arbejdstilsynet vurdere, hvor stor risikoen for voldsepisoder er. Det kan gøres ved at vurdere, om der er situationer, hvor der er særlig risiko for vold, og hvornår risikoen er størst. 

Det kan også indgå i vurderingen, under hvilke omstændigheder og arbejdssituationer volden forekommer, og om der er grupper af medarbejdere, som er særligt udsatte. Endelig kan der indgå en konkret vurdering af de klienter og borgere, som medarbejderne har kontakt med.

Jo mere præcist det kan indkredses, hvilke former for vold der forekommer, og i hvilke situationer volden sker, desto bedre rustet er virksomheden til at vurdere, hvordan der skal gribes ind. Der kan fx være øget risiko i forbindelse med natarbejde og alenearbejde. 

Vikarer og elever

Arbejdspladsen bør være særligt opmærksom på at vurdere risikoen for vold mod medarbejdere, der har en mere perifer tilknytning til arbejdspladsen og derfor ikke er en del af virksomhedens daglige arbejde med at forebygge risiko for vold. Det kan fx være vikarer, elever, studerende og praktikanter. 

Kilde: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse', At-vejledning D. 4.3.3 

 
 

Træning af personale

På arbejdspladser med risiko for vold kan personalet lære at aflæse signaler i sprogbrug, stemmeføring, kropssprog samt træne deres opmærksomhed i, hvornår der er tegn på optræk til voldsom adfærd. 

Kilde: Socialt Udviklingscenter SUS 

Læs mere om identificering af vold og trusler:

 

Sidst opdateret d. 27. jun 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere