Registrering og undersøgelse af voldsepisoder

Arbejdspladsen er bedre rustet til at forebygge vold, hvis de voldelige episoder bliver registreret og undersøgt.

Forekomst og omstændigheder

For at kunne anvende registreringerne af vold og trusler i det voldsforebyggende arbejde, kan det være nødvendigt at registrere: 

 • Forekomsten, herunder antallet af voldsepisoder og hvilke former for vold, der forekommer.
 • Omstændighederne, herunder hvor og hvornår voldsepisoderne opstår, hvad der skete før episoderne blev voldelige, og hvordan voldsepisoderne blev håndtereret.

Registreringerne af voldsepisoder kan bruges til: 

 • At indkredse voldens omfang, alvorlighed og karakter
  Det er vigtigt at kende omfanget og alvorligheden af volden. Hvor mange voldsepisoder har der været i virksomheden? Er der tale om alvorlige eller mindre alvorlige voldsepisoder? 

  Det er også vigtigt at indkredse, hvilke former for vold medarbejderne udsættes for. Er der tale om fysisk eller psykisk vold, eller begge dele, og hvordan viser volden sig?
 • At vurdere risikoen for vold
  Når der er risiko for vold, skal arbejdsgiveren vurdere, hvor stor risikoen for voldsepisoder er. Det kan gøres ved at vurdere, om der er situationer, hvor der er særlig risiko for vold, og hvornår risikoen er størst. 

  Læs mere om risikovurdering 
 • At gennemgå hvordan tidligere voldsepisoder blev håndteret
  Det er vigtigt, at arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen nøje gennemgår den måde, som man har håndteret og bearbejdet voldsepisoder på, og vurderer, om der er grund til at justere praksis, fx ved at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange, vurdere procedurer ved vagtskifte, kompetenceudvikle bestemte personalegrupper mv. 

Kilde: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse', At-vejledning D. 4.3.3 

 

Vold og ulykker

I arbejdsmiljølovgivningen betragtes voldsepisoder i forbindelse med arbejdet som arbejdsulykker.

En arbejdsulykke er en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade.

Arbejdsgiveren har pligt til at registrere og undersøge ulykker, herunder også voldsepisoder.  

 

Kilde: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse', At-vejledning D. 4.3.3

 
 

Træning af personale

På arbejdspladser med risiko for vold kan personalet lære at aflæse signaler i sprogbrug, stemmeføring, kropssprog samt træne deres opmærksomhed i, hvornår der er tegn på optræk til voldsom adfærd. 

Kilde: Socialt Udviklingscenter SUS 

Læs mere om identificering af vold og trusler:

  

Sidst opdateret d. 27. jun 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere