Støtte på længere sigt

Medarbejdere, der har været udsat for vold, kan have brug for hjælp og støtte lang tid efter, at voldsepisoden skete.

Voldsepisoder kan have langvarige eftervirkninger

Eftervirkninger fra en alvorlig voldsepisode eller flere mindre alvorlige voldsepisoder kan strække sig dage, uger, måneder og i værste tilfælde år. Virksomheden bør derfor bevare fokus på de voldsramte længe efter, at voldsepisoden er sket.

Som en del af håndteringen af vold kan virksomheden have en plan for opfølgning på de voldsramtes tilstand og trivsel. Planen kan fx bestå af:

 • De voldsramte får mulighed for at deltage i psykologisk krisehjælp.
 • Opfølgning i form af møder og løbende støtte og kontakt til de voldsramte.
 • Praktisk støtte og aflastning til de voldsramte i forhold til arbejdsopgaver.
 • Ved sygemelding kan kontakten til de voldsramte handle om at vende tilbage til arbejdet.

Opfølgningen på længere sigt omfatter også:

 • Anmeldelser af voldsepisoderne, hvor nogle vil være lovpligtige. 
  Læs mere om anmeldelse
 • Analyse af voldsepisoden for at evaluere og måske justere den plan for forebyggelse, som virksomheden har udarbejdet. 
  Læs mere om evaluering 

Psykologisk krisehjælp

Nogle voldsramte medarbejdere oplever, at de kommer sig hurtigere oven på en voldsepisode, hvis de modtager professionel hjælp, som fx psykologisk krisehjælp.

Hvis virksomheden tilbyder psykologisk krisehjælp, er det en god idé, at man på forhånd har taget stilling til, hvornår og hvordan man tilbyder psykologisk krisehjælp, fordi det efterfølgende kan være svært at vurdere.

Det er fx en god idé, at virksomheden har taget stilling til, hvilke typer af voldsepisoder, der skal følges op med tilbud om psykologisk krisehjælp.

Virksomheden er dog ikke forpligtiget til at tilbyde krisehjælp.

Kilde: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse', At-vejledning D. 4.3-3 

Læs mere psykisk førstehjælp

Kontakt med den sygemeldte

Løbende kontakt med den voldsramte medarbejder er en god idé, hvis personen er sygemeldt på grund af en voldsepisode. Fx kan man aftale:

 • Hvilke personer, der tager kontakt til den sygemeldte.
 • Hvordan, der tages kontakt første gang.
 • Hvor hyppigt, der efterfølgende tages kontakt.

Samtalepligt efter 4 ugers sygemelding

Arbejdsgiveren har efter sygedagpengeloven pligt til at afholde en samtale med den sygemeldte medarbejder efter 4 ugers fravær.

Formålet med kontakten til den sygemeldte medarbejder er:

 • At den sygemeldte bevarer tilknytningen til arbejdspladsen og forbliver i arbejdet.
 •  Lederen og medarbejderen kan fx udarbejde en fastholdelsesplan i fællesskab, der beskriver, hvordan arbejdet kan tilpasses, så medarbejderen kan overkomme det. Fx at medarbejderen genoptager arbejdet delvist eller starter med andre, mindre krævende arbejdsopgaver.
 • At den sygemeldte så hurtigt som muligt kan komme tilbage til arbejdet. Den sygemeldte kan have behov for hjælp til at komme tilbage på en god og hensigtsmæssig måde. Arbejdsgiveren kan også have fordel af, at den sygemeldte kommer hurtigt tilbage på arbejdet.

Kilde: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse', At-vejledning D. 4.3-3

Læs mere om håndtering af vold på arbejdspladsen:

 

Sidst opdateret d. 28. jun 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere