Erstatning

Medarbejdere, der har været udsat for en voldsepisode i forbindelse med deres arbejde, kan søge erstatning for tab eller udgifter som følge af voldsepisoden.

Arbejdsskadeloven

Har man været udsat for vold og trusler i forbindelse med sit arbejde, vil der normalt være tale om en arbejdsskade, der er omfattet af arbejdsskadeloven.

Hvis der er tale om erstatning for udgifter til behandling, fx psykologbehandling eller medicin, kan forsikringsselskabet betale ydelserne.

Arbejdsskadeloven dækker ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og andet tab eller godtgørelse for tort, svie og smerte. 

Se mere i arbejdsskadeloven (Arbejdsskadestyrelsen)

Erstatningsansvarsloven

Loven indeholder blandt andet bestemmelser om, hvad skadelidte (og dennes arbejdsgiver) kan få i erstatning, hvis en anden er skyld i, at pågældende er kommet til skade.

Loven giver mulighed for erstatning for tort, svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Erstatning efter erstatningsansvarsloven forudsætter, at der er en ”ansvarlig skadevolder”, som er dømt som sådan.

Se mere i erstatningsansvarsloven (Retsinformation)

Offererstatningsloven

I nogle tilfælde er der mulighed for at søge erstatning gennem offererstatningsloven.

En betingelse for at få erstatning er bl.a., at skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven og anmeldt rettidigt til politiet.

Erstatningsnævnets ansøgningsskema kan hentes på www.civilstyrelsen.dk

Se mere i offererstatningsloven (Retsinformation)

Erstatning fra egen forsikring

Medarbejderen kan undersøge, om hans eller hendes eget forsikringsselskab dækker skader, der er opstået ved vold og trusler.

Erstatning fra skadevolder

Selv om skadevolder påtager sig ansvar, vil det ofte være vanskeligt at få erstatning for denne. Måske har han eller hun ikke de økonomiske midler eller viljen til at betale. Og selv om vedkommende har en forsikring, dækker den ikke, hvis volden blev begået med vilje.

Kilde: Kom volden i forkøbet. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig kontor & Administration, 2012 

Sidst opdateret d. 12. jan 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere