Anmeldelse af vold

Vold skal anmeldes som en arbejdsulykke.

En voldsepisode betragtes som en arbejdsulykke, og som ved alle andre arbejdsulykker har arbejdsgiveren pligt til at anmelde voldsepisoden til Arbejdstilsynet, hvis episoden medfører fravær mere end den dag, hvor voldsepisoden skete.

Det fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615 ’Anmeldelse af ulykker'.

Det er samtidig et tydeligt signal til medarbejderne om, at arbejdspladsen tager situationen alvorligt.

Voldsepisoden skal anmeldes hurtigst muligt og inden ni dage.

Retningslinjer for anmeldelse bør være en integreret del af arbejdspladsens retningslinjer om forebyggelse.

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle

Ofte udfylder den voldsramte selv anmeldelsen sammen med et medlem af arbejdsmiljøgruppen. Det giver også anledning til at tale episoden igennem. Arbejdsgiveren skal under alle omstændigheder give arbejdsmiljørepræsentanten adgang til anmeldelsen, og den voldsramte skal have en kopi. 

 

To muligheder for at anmelde en voldsepisode

Vold og trusler om vold skal anmeldes som en arbejdsulykke – en pludselig uventet hændelse, der påvirker helbredet.

Voldsepisoden skal anmeldes via:

EASY, som er Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsens elektroniske system til at registrere og anmelde arbejdsulykker og erhvervssygdomme, eller
Virk.dk, som er virksomhedernes samlede digitale indgang til det offentlige.

Det er vigtigt, at voldsepisoden anmeldes via EASY eller Virk.dk, da den voldsramte kan have krav på erstatning.

Læs mere om erstatning

Kilde: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse', At-vejledning D. 4.3-3 

Anmeldelse til forsikringen

Hvis skaden skønnes at medføre udgifter til behandling, nedsat arbejdsevne eller varige men, skal den anmeldes til det forsikringsselskab, hvor arbejdsgiveren har tegnet sin lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Nogle kommuner og regioner samt alle statslige arbejdspladser er selvforsikrede og har derfor deres egen forsikringsenhed, der fungerer på samme måde som et forsikringsselskab.

Anmeldelsen skal ske for at sikre, at medarbejderen får mulighed for at få dækket udgifter til fx behandling og tab af erhvervsevne.

Forsikringsselskabet behandler selv sagen, hvis det kun drejer sig om udgifter til sygebehandling. Hvis den voldsramte har mulighed for at få erstatning for varige mén eller erhvervsevnetab, skal forsikringsselskabet sende sagen videre til Arbejdsskadestyrelsen, der behandler sagen. 

 

Politianmeldelse af en voldsepisode

Virksomheden bør aftale, hvornår en voldsepisode skal anmeldes til politiet. Hvis voldsepisoden sker uden for arbejdstiden, har den voldsramte selv pligt til eventuelt at anmelde voldsepisoden til politiet.

Læs mere om politianmeldelse

Kilde: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse', At-vejledning D. 4.3-3

Kilde: Kom volden i forkøbet. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig kontor & Administration, 2012 

Læs mere om håndtering af vold:

 

 

 

 

Sidst opdateret d. 28. jun 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere