Tilrettelæggelse af arbejdet

Arbejdet skal planlægges, så forekomsten og alvorligheden af voldsepisoder bliver mindst mulig.

Ifølge Arbejdstilsynet er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at arbejdet planlægges hensigtsmæssigt. 

Hensigtsmæssig planlægning kan fx være: 

 • at modtage klienter eller borgere på en imødekommende måde
 • at sikre korte ventetider  
 •  klar og præcis information
 • faste medarbejdere til at varetage kontakten til klienter eller borgere 

Flere medarbejdere til personkontakt kan skabe ro

I nogle situationer kan det være hensigtsmæssigt, at der er flere medarbejdere om at håndtere kontakten med klienter eller borgere. Det kan skabe ro og overskud og gøre den enkelte medarbejder i stand til at handle på en konfliktnedtrappende måde og signalere, at der er styr på situationen. 

Forståelse af klienter er vigtig

Ved arbejde med klienter er det vigtigt at tage højde for den eksisterende viden om potentielt udadreagerende eller voldsomme klienter, fx når der planlægges vagter. Herudover er det en god idé at overveje, om klienterne kan inddrages i det forebyggende arbejde, fordi det er vigtigt at forstå baggrunden for, at de handler, som de gør. 

Tag hensyn til medarbejderens psykiske tilstand

Hvis en medarbejder er så påvirket af en voldsepisode, at det kan betyde øget fare for medarbejderen selv eller omgivelserne, skal arbejdsgiveren tage hensyn til medarbejderens psykiske tilstand i planlægningen af arbejdet. Det kan fx være nødvendigt, at medarbejderen i en periode undgår at have kontakt med visse klienter eller kunder.

Alenearbejde

Alenearbejde kan medføre særlig fare.

Læs mere om alenearbejde

Gravide 

Arbejdsgiveren har en særlig pligt over for gravide. Gravide skal beskyttes mod påvirkninger, der kan indebære farer for graviditeten. Hvis arbejdet er forbundet med en særlig risiko for vold, skal arbejdsgiveren vurdere, om og hvornår der er behov for at træffe foranstaltninger til at beskytte den gravide.

Kilde: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse', At-vejledning D. 4.3-3 
 

Juster uhensigtsmæssige arbejdsgange 

Risikoanalyser kan hjælpe til med at justere uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Øvrige sikkerhedsforanstaltninger kan eksempelvis tage udgangspunkt i:

 • Personalesammensætning
 • procedurer ved vagtskifte
 • introduktionsprogrammer for nyansatte
 • etablering af bedre samarbejdsformer
 • kompetenceudvikling af de ansatte   

Kilde: Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere om forebyggelse af vold:

 

Sidst opdateret d. 28. jun 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere