Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen

Indretningen af arbejdspladsen kan være med til at reducere risikoen for voldelige episoder.

Når der er risiko for vold på en arbejdsplads, skal lokaler indrettes, så risikoen reduceres mest muligt. Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. 

For at reducere risikoen for voldelige episoder kan det være hensigtsmæssigt at: 

 • tage kendte reaktionsmønstre fra klienter og borgere i betragtning ved indretning af arbejdsstedet.  
 • holde personlige samtaler med klienter og borgere i lokaler, hvor samtalerne kan foregå diskret.  
 • sikre, at der ikke er løse genstande som potteplanter og keramikskåle i lokalet, som kan bruges som kasteskyts.  
 • overveje om det er muligt at reducere voldsrisikoen ved at etablere eneværelser og indrette lokalerne med respekt for klienternes tilstand, fx på sygehuse, i botilbud eller døgninstitutioner. 

Tekniske hjælpemidler 

Hvis der er en særlig risiko for vold, kan det være nødvendigt at have tekniske hjælpemidler som kalde- og alarmsystemer. For at forebygge en optrapning af en eventuel voldsepisode er det vigtigt, at medarbejderne kan aktivere udstyret enkelt og diskret. 

Læs mere om alarmer og overvågning

Flugtveje, oversigtsforhold og skiltning 

Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal flugtveje, hvor det er nødvendigt. Det skal være nemt for medarbejderne at komme væk, hvis der er risiko for vold. Det kan være relevant at overveje, om der er den optimale afskærmning mellem medarbejderne og klienter eller borgere, fx i form af skranke eller splintfrit glas. 

Kilde: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse', At-vejledning D. 4.3-3

Indretning af botilbud 

Fysisk indretning af lokaler og arbejdspladser har betydning for det psykiske og fysiske velbefindende for borgere og ansatte. 

Er borgerne i forvejen i en svær livssituation, kan uhensigtsmæssig indretning, lyd- og lysforhold mv. i bo- og servicetilbud fremme frustrationer og voldelig adfærd. Indretningen bør være afstemt i forhold til den borger eller gruppe af borgere, der bruger det enkelte bo- og servicetilbud. 

Kilde: Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere om forebyggelse af vold:

 

Sidst opdateret d. 28. jun 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere