Faglighed

Fagligt kvalificerede medarbejdere og fælles faglige metoder kan være en central del af det voldsforebyggende arbejde.

Faglighed indebærer bl.a., at man som medarbejder har indsigt i sin egen rolle, i brugerne og i den professionelle tilgang i mødet med brugerne. 

En faglig metode kan således typisk indeholde: 

 • En bestemt måde at kommunikere respektfuldt på
 • En systematik, målrettethed og tilrettelæggelse af en indsats, der er tilpasset den enkelte bruger
 • En styrkelse af brugerens oplevelse af tryghed gennem forudsigelighed, gennemsigtighed og overblik

Forskellige forståelser
Vold og trusler opstår ofte i situationer, hvor en medarbejder og en borger ikke har samme forståelse af en situation eller ikke oplever, at relationen er ligeværdig. Det gælder særligt arbejdspladser, hvor medarbejderne er ansat til at drage omsorg, behandle eller pleje andre mennesker, fx på hospitaler, institutioner eller i dag- og døgntilbud. 

De forskellige forståelser skaber risiko for konflikt, måske alene baseret på misforståelser. Her kan volden anskues som en uhensigtsmæssig reaktion, som er udtryk for borgerens afmagt, frustration eller utryghed. 
Den faglige metode er voldsforbyggende, når den i det daglige arbejde med relationer modvirker frustrationer eller utryghed hos brugerne.

Ekspertinterview: Faglighed forebygger vold

Hvordan kan man forebygge vold på arbejdspladsen med en høj grad af faglighed? Hør ekspertens bud:

Faglighed og arbejdsmiljø

Faglighed og konkrete faglige metoder vil have meget forskelligt indhold, alt efter jobgruppe, branche og fagområde. I alle tilfælde er det dog vigtigt at vurdere og forstå voldsproblematikken i en professionel og faglig sammenhæng og ikke som et isoleret personrelateret problem. 

Samtidig bør forebyggelse af vold på arbejdspladsen ikke takles som et isoleret arbejdsmiljøproblem men som en faglig udfordring. Faglighed og et bedre arbejdsmiljø er to sider af samme sag og bør udføres som integreret del af kerneydelsen.

Kilde: Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere om forebyggelse af vold:

 

Sidst opdateret d. 28. jun 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere