Et godt psykisk arbejdsmiljø

 

Undersøgelser tyder på, at et godt psykisk arbejdsmiljø kan mindske risikoen for vold. 

Som udgangspunkt opstår vold og trusler om vold ikke ud af den blå luft. 

Arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads kan muligvis indirekte medvirke til, at der opstår konflikter og øget risiko for vold mellem medarbejdere og klienter, borgere, elever, indsatte mv. Der kan være forhold i relationen og i arbejdsmiljøet, som kan hæmme eller øge risikoen for, at en konflikt udvikler sig til en voldelig hændelse. 

Forskningen giver ikke noget entydigt svar på sammenhængen mellem det psykosociale arbejdsmiljø og arbejdsrelateret vold. Sagt med andre ord er det svært at sige, om et dårligt psykisk arbejdsmiljø øger risikoen for vold, eller om det omvendt er en øget risiko for vold, der skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

Men der er undersøgelser, der tyder på, at der er en positiv sammenhæng mellem det psykosociale arbejdsmiljø og arbejdsrelateret vold. Fx har flere undersøgelser fundet, at der er en sammenhæng mellem følgende faktorer og arbejdsrelateret vold: 

 • Høje arbejdskrav 
 • Lav indflydelse på arbejdet 
 • Rollekonflikter 
 • Lav støtte fra ledelse og kolleger

Kilde: (Cole et al 1997, Hurrell et al 1996, Soares et al 2000)

Danske undersøgelser 

Også nyere danske undersøgelser tyder på, at der kan være en sammenhæng mellem arbejdsmiljøet og den arbejdsrelaterede vold. 

En undersøgelse blandt 480 ansatte på psykiatriske afdelinger viser, at arbejdspladser med høje hyppigheder af vold i sammenligning med arbejdspladser med arbejdspladser med lave hyppigheder af vold er kendetegnet ved, at medarbejderne oplever: 

 • Højt arbejdstempo 
 • Vanskelige arbejdskrav 
 • Rolleforvirring 
 • Et ringe socialt klima blandt medarbejderne. 

Kilde: (Agervold & Andersen, 2006)

En undersøgelse blandt mere end 8.000 ansatte på 36 ældreinstitutioner viser en positiv sammenhæng mellem høje forekomster af vold og høje rapporteringer om et belastet arbejdsmiljø, fx høje følelsesmæssige krav, lav involvering i arbejdspladsen, utilfredsstillende ledelsesforhold og rolleuklarhed. 

Arbejdspladser med lave forekomster af vold var kendetegnet ved tilfredsstillende ledelseskvalitet, rolleklarhed og stor involvering i arbejdet fra de ansatte. 

Kilde: (Sharipova, Høgh, Borg 2010)

Ekspertinterview: Vold og psykisk arbejdsmiljø

Er der sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og forekomsten af vold? Hør ekspertens bud:

Stress og risiko for vold

Det synes nærliggende at se en sammenhæng mellem et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø og stress på den ene side og voldsforekomst på den anden side. 

Stressbelastet personale har sværere ved at skabe en optimal relation med klienter, patienter, borgere mv. Det kan føre til en forringelse af den service eller pleje og omsorg, som det forventes, at de yder. 

Længerevarende stress kan føre til følelsesmæssig udmattelse hos den ansatte og distancering fra klienterne/borgerne. Dermed forøges risikoen for negative reaktioner fra klienterne/borgernes side. Denne sammenhæng er dog ikke bekræftet af forskningsmæssige resultater endnu.

Kilde: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012

Arbejdstilsynet om stress og vold 

For at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø skal arbejdsgiveren sørge for, at medarbejderne ikke er udsat for arbejdsvilkår, der fører til langvarig, arbejdsrelateret stress.

Arbejdsgiveren skal fx sørge for, at der er en passende arbejdsmængde i forhold til opgavernes sværhedsgrad og medarbejdernes viden og færdigheder. Langvarig arbejdsrelateret stress mindsker medarbejdernes evne til at leve sig ind i klienters eller kunders situation og øger dermed risikoen for konflikter.

Det er også vigtigt at sørge for:

 • At medarbejderne har gode muligheder for at tale om belastende klient- eller kundekontakter, fx i form af supervision 
 • At medarbejderne har indflydelse på planlægningen af eget arbejde.

Kilde: Arbejdstilsynets vejledning ’Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse’

KILDER 

 • Cole et al 1997 
 • Hurrell et al 1996 
 • Soares et al 2000 
 • Agervold & Andersen, 2006
 • Sharipova, Høgh, Borg 2010

Yderligere kildeinformation: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012

Sidst opdateret d. 12. jan 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere