Brugerinddragelse

Brugerinddragelse kan styrke borgerens selvbestemmelse og selvtillid og medvirke til at skabe et respektfuldt og ligeværdigt forhold mellem borgere og personale.

Vold er ofte et udtryk for en borgers afmagt, frustration, utryghed eller fortvivlelse. Derfor har det meget at sige, hvordan medarbejdere og brugere taler sammen, og hvilken holdning medarbejderne har til brugerne. 

Beslutninger om egen hverdag

Det kan øge brugernes livskvalitet, når de er med til at tage beslutninger om deres egen hverdag. Og medarbejderne kan bedre målrette deres arbejde, når de har en god forståelse for brugerne og deres måde at opfatte hverdagen på. 

Det gælder særligt i brancher, hvor arbejdsfunktionerne omhandler omsorg, behandling eller pleje af andre mennesker, fx på institutioner eller dagtilbud for udviklingshæmmede eller psykisk syge. Bliver reglerne på (bo)stedet fx kun til ud fra personalets normer – og ikke ud fra brugernes? Og har medarbejdere og brugere den samme holdning til, hvad der er et godt liv?

En undersøgelse af borgernes behov og ønsker – og respekt herfor – er et væsentligt afsæt i mødet med borgeren. Konfliktsituationer, der har rod i en ulige magtrelation mellem personale og borger, kan herved bedre forebygges.

Anerkendelse og dialog

Brugerinddragelse betyder at:

 • Personalet anerkender brugerne og deres behov 
 • Personalet går i dialog med brugerne 
 • Personalet afgiver magt

Inddragelse i det voldsforebyggende arbejde

Det er også en god ide at inddrage brugerne i selve arbejdet med at forebygge vold. Når personale og brugere taler sammen om vold, opnår man en fælles forståelse af, hvad vold og trusler er. Samtidig kan brugernes forståelse af konflikter, vold og magtanvendelse være nøgle til at finde nye måder at forebygge vold. 

Kilde: Socialt Udviklingscenter SUS 

Læs mere om brugerinddragelse:

 • Håndbog om brugerinddragelse
  Håndbogen er udarbejdet af Socialministeriet, Finansministeriet og Socialt Udviklingscenter SUS 
 • BrugerindflydelsesINDEKS
  Værktøj til måling af brugerindflydelse på botilbud, boformer og sociale cafeer. Værktøjet er udviklet af Socialt Udviklingscenter SUS. 

Læs mere om forebyggelse af vold:

 

Sidst opdateret d. 10. okt 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere