Investering i trivsel betaler sig

Trivsel gør det sjovere at gå på arbejde og øger medarbejdertilfredsheden. Men det er ikke den eneste grund til, at det er en god idé at sætte trivslen i centrum på arbejdspladsen.

Færre hænder og større krav

Den offentlige sektor står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver færre hænder til at udføre arbejdet, samtidig med at der bliver flere plejekrævende ældre, og kravene til den offentlige service stiger. Disse udfordringer er en del af baggrunden for kvalitetsreformen.

Vi skal have fokus på trivsel

Kvalitetsreformen sætter blandt andet fokus på trivslen på de offentlige arbejdspladser for på denne måde at undgå, at de nye vilkår slider så meget på medarbejderne, at de bliver stressede, syge eller i værste fald ikke kan holde til arbejdslivet.

Der er mindst tre gode grunde til at arbejde for mere trivsel:

Stresshåndtering

Cirka 15 procent af danskere i arbejde føler sig ofte stressede. Langvarig stress er i sig selv skadelig for helbredet og kan føre alvorlige sygdomme med sig. 

Stress skyldes ikke altid kun forhold på arbejdet, men arbejdspladsen kan gøre en forskel, fx ved at sætte fokus på trivslen og de positive faktorer i arbejdet.

En arbejdsplads med god trivsel og medarbejdertilfredshed har styr på den skadelige stress. Stressen er ikke nødvendigvis helt væk, men arbejdspladsen er i stand til at forebygge den og håndtere den, når den dukker op.

Læs også "Forskellen på kortvarig og langvarig stress" og "Håndtering af stress"

Mindre sygefravær
Dårligt psykisk arbejdsmiljø skønnes årligt at være skyld i:

  • 1 million fraværsdage
  • 30.000 hospitalsindlæggelser
  • En halv million kontakter til praktiserende læge

Hvis der er problemer med fravær på arbejdspladsen, er det altså i sig selv en god grund til at gøre noget ved trivslen.

Fastholdelse af medarbejdere

Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel og medarbejdertilfredshed medvirker til at fastholde og rekruttere medarbejdere.

Med god trivsel kan man også forhindre, at dygtige medarbejdere bliver slidt ned og må forlade arbejdsmarkedet før tid.

Næsten 3000 helbredsbetingede førtidspensioner årligt skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Få mere viden om trivsel:

Kilder:

Få mere viden om trivsel:

 

Oprettet d. 11. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

God praksis

Læs mere