Dialogmetode: Kulturdialog

Kulturdialog er en dialogmetode, der kan bruges til at følge op på en trivselsmåling. Metoden her har fokus på arbejdspladsens kultur.

Kort om metoden

Kulturdialogen er en ramme for dialog om arbejdspladsens værdier og handlemønstre. Gennem dialogen identificerer I det, der fungerer, og det som kan udvikles. Grundtanken i Kulturdialog er, at jeres arbejdspladskultur kommer til udtryk gennem medarbejdernes måder at forstå, tænke og handle på. Derfor spiller kulturen en særlig rolle for det psykiske arbejdsmiljø.

Hvornår kan metoden bruges?

Kulturdialog egner sig godt til at følge op på en trivselsmåling – fx en spørgeskemaundersøgelse.

Deltagere

Arbejdspladsens medarbejdere og ledere.

Tidsforbrug

To møder af 1,5-2 timers varighed med nogle ugers mellemrum. Hertil kommer 3-4 timers forberedelse for ansvarsgruppen.

Vejledning

Vejledningen er skrevet til den ansvarsgruppe, som står for at gennemføre og følge op på en trivselsmåling.

Download vejledning

Vejledning til dialogmetoden Kulturdialog(pdf)

Oprettet d. 12. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

God praksis

Læs mere