Dialogmetode: Dialogmøde

 

Et dialogmøde er en dialogmetode, der kan bruges til at følge op på en trivselsmåling.

 

Kort om metoden

Dialogmødet er en engagerende mødeform, som anvendes til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling.

På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med handlingsforslag til trivselstemaer, som i trivselsmålingen er afdækket som væsentlige for arbejdspladsen.

Hvornår kan metoden bruges?

Dialogmødet egner sig godt til at følge op på en trivselsmåling – fx en spørgeskemaundersøgelse – og sådan er metoden beskrevet her.

Man kan dog også benytte dialogmødet som en metode til at måle trivslen. Dette gælder især på mindre arbejdspladser eller på afdelingsniveau.

Deltagere

Arbejdspladsens medarbejdere og ledere.

Tidsforbrug

To møder af 1,5-2,5 times varighed med nogle ugers mellemrum. Hertil kommer ca. 3 timers forberedelse for ansvarsgruppen.

Vejledning

Vejledningen er skrevet til den ansvarsgruppe, som står for at gennemføre og følge op på en trivselsmåling.

Download

Oprettet d. 12. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

God praksis

Læs mere