Dialogmetode: Arbejdspladsudvikling

Arbejdspladsudvikling er en dialogmetode, der kan bruges til at kortlægge og forbedre trivslen. Metoden har fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads.

Kort om metoden

Arbejdspladsudvikling er en anerkendende dialogmetode, hvor deltagerne sammen undersøger deres ønsker og drømme om den gode arbejdsplads og derefter arbejder med at konkretisere drømmene i handleplaner.

Hvornår kan metoden bruges?

Arbejdspladsudvikling kan benyttes til at kortlægge trivslen og prioritere indsatsområder.

Indsatsområderne er de områder, man ønsker at fokusere på i trivselsarbejdet, samt komme med forslag til forbedring af arbejdspladsens trivsel.

Deltagere

Arbejdspladsens medarbejdere og ledere.

Tidsforbrug

To møder af 1,5-2 timers varighed med nogle ugers mellemrum. Hertil kommer 2-3 timers forberedelse for ansvarsgruppen.

Vejledning

Vejledningen er skrevet til den ansvarsgruppe, som står for at gennemføre og følge op på en trivselsmåling.

Download vejledning

Som en del af metoden skal deltagerne interviewe hinanden. Til det kan denne interviewguide benyttes: Interviewguide til arbejdspladsudvikling (pdf)

Oprettet d. 12. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

God praksis

Læs mere