Dialogmetode: Arbejdsglæde

Arbejdsglæde er en dialogmetode, der kan bruges til at kortlægge trivslen. Metoden Arbejdsglæde har fokus på det, der gør jer glade for at gå på arbejde.

Kort om metoden 'Arbejdsglæde'

Arbejdsglæde er navnet på en enkel dialogmetode, som kan bruges til at afdække trivslen på arbejdspladsen.

Metoden går ud på at få medarbejderne til at sætte fokus på det, som fungerer og giver arbejdsglæde.

Grundtanken er, at I på denne måde kan bevare det gode og samtidig overføre de gode erfaringer til mindre velfungerende områder.

Hvornår kan metoden bruges?

Metoden Arbejdsglæde egner sig godt til at arbejde med at kortlægge trivslen og prioritere indsatsområder i trivselsarbejdet.

Metoden kan altså benyttes i stedet for eksempelvis et spørgeskema. Dette kan især være en god idé på mindre arbejdspladser eller på afdelingsniveau.

Deltagere

Arbejdspladsens medarbejdere og ledere.

Tidsforbrug

To møder af ca. 1,5-2 timers varighed med nogle ugers mellemrum. Hertil kommer 2-3 timers forberedelse i ansvarsgruppen.

Vejledning

Vejledningen til metoden Arbejdsglæde er skrevet til den ansvarsgruppe, som står for at gennemføre og følge op på en trivselsmåling.

Download vejledning

Læs mere om dialogmetoder

Oprettet d. 12. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

God praksis

Læs mere