Skab trivsel med god dialog

En god dialog handler om at give plads til alle, at lytte og at finde fælles løsninger. Forsker og proceskonsulent Steen Elsborg fortæller, hvad der kendetegner den gode dialog.

Skab trivsel med værktøjer fra BFA'erne

Pjece: Skab gode trivselsprocesser

Værktøjer

Se alle

God praksis

Læs mere

Love og regler

Se alle