Rådgivning om stress

Søg hjælp til at takle stress

Videncenter for Arbejdsmiljøs opgave er at formidle viden om arbejdsmiljø og kan derfor ikke yde rådgivning om stress og konkrete arbejdsmiljøproblemer. Men vi har her lavet en guide til, hvor du kan søge rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at takle et konkret problem med stress.

Hvis du er i arbejde:

  • Arbejdspladsen: Tal med kolleger, ledelse eller arbejdsmiljørepræsentanten om problemet, så I kan forsøge at løse det i fællesskab.
  • Fagforening: Hvis du er medlem af en fagforening, kan du søge rådgivning hos dem.
  • Egen læge: Din læge kan henvise dig til fx en psykolog eller en arbejdsmedicinsk klinik, hvis lægen skønner, at det er det, du har behov for.
  • Andre tilbud: Nogle gange findes der frivillige eller offentlige tilbud lokalt. Vi kender ikke de konkrete lokale tilbud, men du kan selv finde ud af, hvad der er i dit lokalområde ved enten at søge på nettet, kigge i lokalavisen eller spørge kommunen.

Hvis du står uden for arbejdsmarkedet:

  • Egen læge: Din læge kan henvise dig til fx en psykolog, hvis lægen skønner, at det er det, du har behov for.
  • Andre tilbud: Nogle gange findes der frivillige eller offentlige tilbud lokalt. Vi kender ikke de konkrete lokale tilbud, men du kan selv finde ud af, hvad der er i dit lokalområde ved enten at søge på nettet, kigge i lokalavisen eller spørge kommunen.

Om Videncenter for Arbejdsmiljø

Læs mere om Videncenter for Arbejdsmiljø

Sidst opdateret d. 11. maj 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere