Sådan håndteres stress

En tro på, at man er i stand til at klare udfordringerne, er vigtig for at kunne håndtere stress. Metoden til sådan en stresshåndtering hedder coping.

En metode til stresshåndtering: Coping

Begrebet coping bliver ofte brugt til at beskrive de handlinger og strategier, en person anvender for at takle sin stress. Men ifølge stress-teorien CATS er der kun tale om coping, hvis personen tror på, at handlingen vil virke.

Faktaboks: CATS: Forventninger er afgørende for stresshåndtering

Ifølge CATS-modellen fjerner en handling kun stress, hvis vi har en forventning om, at handlingen vil virke for os.

Læs mere om CATS-teorien

Stresshåndtering handler kort fortalt om at skabe positive forventninger til, at en situation vil gå godt, eller at man vil kunne klare det, selvom den går skidt. 

Hjælp hinanden

Vi kan ikke altid på egen hånd finde frem til de positive forventninger, der giver os troen på, at det nok skal gå. Mennesker har forskellige forudsætninger for at cope med stress. Copingen afhænger blandt andet af, hvordan den enkelte er som person og hvilke erfaringer, han eller hun har gjort sig tidligere. Derfor er det vigtigt, at man på arbejdspladsen er bevidst om den enkeltes evne til at cope, og at man hjælper hinanden med stresshåndteringen. Dermed er et væsentligt element i coping, at den enkelte får støtte fra omgivelserne. Få gode råd nedenfor til, hvordan I kan hjælpe hinanden med at håndtere stress.

Sådan håndterer I stress

Som medarbejder
For at du kan have positive forventninger til dine arbejdsopgaver, skal du være opmærksom på, om du oplever balance mellem kravene i arbejdet og dine egne ressourcer og kompetencer. Som led i copingen kan du i hverdagen sørge for at afstemme forventningerne til opgaverne med din chef, så du er klar over, hvornår du har løst en opgave tilfredsstillende. Du skal desuden være opmærksom på stresssymptomer – det kan fx være søvnmangel eller hjertebanken – særligt hvis de viser sig i længere tid ad gangen. I fritiden kan du også øge din stresshåndtering ved at sørge for dels at være fysisk aktiv, dels at få tilstrækkelig søvn og hvile.

Lær symptomerne på stress at kende

Som kollega
Som kolleger kan I hjælpe de positive forventninger på vej ved at tale sammen om det, der stresser jer i hverdagen, og hvad I kan gøre for at hjælpe og støtte hinanden. Hold øje med hinanden – og reagér, hvis en kollega mistrives eller virker stresset. Derudover er det vigtigt, at I planlægger arbejdet godt og orienterer hinanden, så alle oplever forudsigelighed og fremdrift i arbejdet. Hvis I er i tvivl om roller og ansvar, skal I sørge for at få det afklaret med jeres nærmeste leder. Første skridt til at cope med stressen på arbejdet er, at alle på arbejdspladsen er indstillet på at have en ærlig dialog med hinanden.

Sådan kommer I i gang med den ærlige dialog

Som leder
Som leder skal du være opmærksom på, at alle medarbejdere er forskellige og har forskellige stresstærskler i forskellige situationer. Derfor bør du gøre en indsats for at lære den enkelte medarbejders ressourcer og behov at kende – og tilpasse udfordringerne derefter. Det er vigtigt, at du kommunikerer tydeligt, så medarbejderen har klare mål at rette sig efter. Ligeså er det vigtigt, at du giver anerkendende feedback, når en medarbejder løser en opgave tilfredsstillende.

Fokus på det individuelle

I Haderslev Borgerservice tør medarbejderne sige, hvad de er gode og knap så gode til. Se hvordan de bruger denne viden til at skabe mindre stress.

 

 

 

IGLO Trivselsarbejdets 4 niveauer

Godt psykisk arbejdsmiljø kræver en fælles indsats. Det betyder, at jeres arbejde med at forbedre trivslen skal foregå på 4 forskellige niveauer:

 

 

Få mere viden om hvad I kan gøre for at forebygge og håndtere stress:

Sidst opdateret d. 11. maj 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere