Hvis stressen ikke håndteres

Hvis man ikke håndterer stressen hos den enkelte, kan symptomerne blive langvarige og få helbredsmæssige følger.

Pressede situationer giver symptomer

Kroppen sættes i alarmberedskab i pressede situationer. Symptomerne er blandt andet hjertebanken, tørhed i munden, forhøjet blodtryk og muskelspændinger. Fornemmelsen af dette alarmberedskab kan være ubehagelig. Men det er nødvendigt, fordi det ’tvinger’ os til at handle.

Lær symptomerne på stress at kende

Forventninger er afgørende

Får vi løst en udfordring eller en opgave – eller har vi en forventning om, at vi kan løse den – er stressreaktionen ikke negativ, men præstationsfremmende.

Den positive forventning til, at man kan klare en aktuel opgave opstår typisk, hvis man har gode erfaringer med at klare lignende udfordringer.

Positive forventninger er i sig selv med til at dæmpe kroppens alarmberedskab hurtigt. Samtidig er det vigtigt, at man oplever at få den støtte og opbakning fra sit team eller sin leder, man har brug for i situationen.

Negative forventninger giver stress

Hvis man ikke har gode erfaringer med at takle den type udfordring, man står over for, eller ikke får den nødvendige støtte fra omgivelserne, bliver forventningen til at klare udfordringen negativ.

Symptomerne på den langvarige stress kan være følelsen af hjælpeløshed eller håbløshed. Begge følelser indeholder bekymring og uro og forstærker aktiveringen af kroppens alarmberedskab: stress. Hvis symptomerne varer ved, kan stressen udvikle sig til alvorlige helbredsproblemer – fx depression eller hjerte-kar-sygdomme.

Tag ansvar i tide

Før stress ender med, at man bliver syg, kan man selv og især arbejdspladsen gøre meget. Det handler om at alle i fællesskab og i tide tager ansvar.

Tag en ærlig snak om stress i fællesskab

 

IGLO Trivselsarbejdets 4 niveauer

Godt psykisk arbejdsmiljø kræver en fælles indsats. Det betyder, at jeres arbejde med at forbedre trivslen skal foregå på 4 forskellige niveauer:

 

 

Få mere viden om hvad I kan gøre for at forebygge og håndtere stress:

Sidst opdateret d. 11. maj 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere