Fire stærke mod stress

Det er individuelt, hvad der stresser os. Men 4 faktorer har indflydelse på, om vi føler os stressede på arbejdspladsen eller ej.

Hvordan forebygges skadelig stress?

Mennesker er forskellige og reagerer forskelligt på de samme begivenheder. Men meget af det, der skaber stress for den enkelte, kan fjernes eller reduceres væsentligt. Overordnet set handler det om at skabe rum og forudsætninger for, at en medarbejder i en virksomhed har positive forventninger til opgaver og arbejdsforhold.

Forebyg stress: Start med en ærlig snak om, hvad der stresser

4 faktorer bevirker i særlig grad, at vi ikke så let bliver slået ud af stress. Det viser undersøgelser.

Vi fungerer bedst, når 4 faktorer er til stede på arbejdspladsen:

1. Følelsen af at have kontrol over situationen

Når vi har indflydelse på vores situation, kan vi bedre håndtere stress. Oplevelsen af kontrol er nemlig vigtig for, at vi føler os trygge. Af samme årsag anser de fleste det for farligere at flyve end at sidde bag rattet i sin bil, hvor man føler, at man har kontrol over situationen.

På en arbejdsplads kan følelsen af kontrol handle om, at man har indflydelse på sit arbejde, og at man oplever at have styr på det.

Det kan også handle om, at man har de kompetencer, der skal til for at løse arbejdsopgaverne.

2. Følelsen af forudsigelighed

Det opleves mindre stressende, hvis vi på forhånd ved, at vi skal udsættes for noget stressende. Vi vil hellere have, at tandlægen siger: “Nu borer jeg fire gange mere, og så er vi færdige”, end “Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager”.

Vi undgår ængstelse og usikkerhed, hvis vi får mulighed for at forberede en strategi, der kan hjælpe os med at håndtere situationen.

Det gælder også i stressforebyggelsen på arbejdet.

Derfor er relevant information i rette tid og på rette sted vigtig i forebyggelsen af stress på en arbejdsplads.

De fleste af os kan desuden bedst lide, at tingene er, som de plejer at være. En ny situation kan opleves stressende, fordi vi mangler erfaring og derfor kan blive usikre.

 

Få hvile

Stress slider på kroppen. Kroppen restituerer gennem søvn og afslapning. Derfor er begge dele nødvendige for, at stressen ikke skader helbredet.

Desværre er det ofte pauserne, man skærer ned på, når stressen hober sig op.

3. Social opbakning fra kolleger og ledelse

Forskningen viser, at social støtte i pressede situationer kan minimere stressreaktionerne. Det hjælper at have en at tale med, og en der fortæller, at det nok skal gå.

Social støtte kan på arbejdet komme fra ledere og kolleger, og den kan både være psykologisk – som fx at tale om, at vi nok skal klare det sammen – og praktisk – som fx at få konkret hjælp til en arbejdsopgave.

 

4. Følelsen af at tingene går i den rigtige retning

Følelsen af, at det går den rigtige vej, giver tro på, at det nok skal lykkes.

Derfor er det vigtigt, at virksomhedens målsætninger og beslutninger kommunikeres på en troværdig måde, som skaber forventning om at nå målet.

Man kan også hjælpe følelsen af fremdrift på vej på arbejdspladen ved fx at huske på at stoppe op i hverdagen og fejre små og store succeser.

Kilde: Holger Ursin og Hege Eriksen 'The cognitive activation theory of stress'

 

Find løsninger med IGLO-stafetten

Vi skal også stimuleres på arbejdet

Handler det gode arbejdsliv så bare om en arbejdsdag med fuld kontrol og forudsigelighed? Ikke helt.

Forestil dig, at intet kommer bag på dig, du ved præcis, hvad der skal ske langt ud i fremtiden. Dine opgaver på arbejdet er ren rutine, for du bliver ikke udfordret eller kastet ud i opgaver, der ikke er defineret i detaljer.

Sådan en arbejdsdag mangler stimulerende udfordringer. Et godt arbejdsliv er ikke kendetegnet ved, at alt der stresser dig er afskaffet.

Udfordringer i passende mængder er med til at gøre arbejdslivet spændende og udviklende. Det er langvarig stress, der er skadelig, og som vi skal lære at bekæmpe.

Forskellen på kortvarig og langvarig stress

 

IGLO Trivselsarbejdets 4 niveauer

Godt psykisk arbejdsmiljø kræver en fælles indsats. Det betyder, at jeres arbejde med at forbedre trivslen skal foregå på 4 forskellige niveauer:

 

 

Få mere viden om hvad I kan gøre for at forebygge og håndtere stress:

Sidst opdateret d. 19. jun 2018

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere