21 spørgsmål til medarbejderne

Her er de 21 spørgsmål, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø bruger til at måle den sociale kapital på arbejdspladsen.

Det er dette spørgeskema, medarbejderne besvarer elektronisk – det tager 5-10 minutter.

Besvarelserne danner grundlag for den rapport, I modtager om den sociale kapital på jeres arbejdsplads – både for de enkelte afdelinger og virksomheden samlet.

Spørgsmål om den sociale kapital inden for afdelingen

 1. I vores gruppe hjælper vi kolleger, der har for meget at lave    
 2. I vores gruppe er vi enige om, hvad der er det vigtigste i vores arbejdsopgaver    
 3. Jeg har tillid til gruppens evne til at gøre arbejdet godt    
 4. Der er en følelse af sammenhold og samhørighed i min gruppe    
 5. Jeg føler mig som et ligeværdigt medlem af gruppen    
 6. I gruppen er vi gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at klare arbejdsopgaverne    

Spørgsmål om den sociale kapital i afdelingens relationer til andre afdelinger

 1. Der er et godt samarbejde mellem vores egen gruppe og de øvrige grupper/afdelinger    
 2. Vores gruppe og andre grupper/afdelinger anerkender hinandens bidrag til at løse arbejdsopgaverne    
 3. Vi er enige om de vigtigste mål med arbejdet på tværs af afdelingerne i organisationen    
 4. Andre grupper giver os den information, som vi har brug for, for at vi kan klare vores arbejdsopgaver godt    
 5. Andre grupper har stor forståelse for det arbejde, vi udfører i vores gruppe    
 6. Vi har tillid til de andre gruppers evne til at gøre arbejdet godt    

Spørgsmål om den sociale kapital i medarbejderne relationer tilden nærmeste ledelse

 1. Vores nærmeste leder tager hensyn til vores behov og synspunkter, når han eller hun træffer beslutninger    
 2. Gruppens forhold til vores nærmeste leder er præget af gensidig respekt og anerkendelse    
 3. Vores nærmeste leder bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen    
 4. Samarbejde mellem vores gruppe og vores leder er et ligeligt forhold mellem at bidrage og modtage    
 5. Vores nærmeste leder har stor forståelse for det arbejde, vi udfører    
 6. Vores nærmeste leder er god til at give mig og mine kolleger ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at klare opgaverne    

Spørgsmål om den sociale kapital i medarbejderne relationer til den samlede ledelse på arbejdspladsen

 1. De ansatte bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen    
 2. Der er en fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan vi skal udføre opgaverne
 3. I gruppen føler vi en stærk tilknytning til vores arbejdsplads               

 

Læs også artiklerne:Social kapital i teams

 

Oprettet d. 21. dec 2015

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle