Sådan måler I social kapital

Måling af social kapital foregår ved at undersøge virksomhedens samarbejdsrelationer.

Alle virksomheder kan gratis bruge NFA’s elektroniske spørgeskema og få en rapport. Rapporten giver overblik over jeres sociale kapital både på teamniveau og mellem ledelse og teams.

Hvorfor måle social kapital?

Social kapital har en positiv effekt på både trivsel og produktivitet. Der er derfor stor interesse for at måle social kapital både for hele virksomheden og i de enkelte teams.

Forskning i arbejdsmiljø undersøger traditionelt den enkelte medarbejders oplevelse af sin egen arbejdssituation. På den baggrund beregner man et gennemsnit for en jobgruppe, virksomhed eller branche. Når man måler social kapital, belyser man i stedet nogle egenskaber i sociale relationer. Man bevæger sig fra individet til et fælles oplevet niveau.

Måling af social kapital foregår ved at trække på viden om sociale relationer, fx fra gruppe-, organisations- og ledelsesniveauet på arbejdspladsen.

Flere slags social kapital

Erfaringerne viser, at der på den samme arbejdsplads kan være stor variation i niveauet af social kapital. To teams med præcis samme topledelse, opgaver, uddannelser og kunder kan have helt forskellige niveauer af social kapital. 

Der kan også være høj social kapital inden for de enkelte teams, men lav social kapital i relationerne mellem teams. Det gør det nødvendigt ikke blot at måle social kapital for den samlede virksomhed, men at åbne virksomheden op og måle:

  • relationer inden for de enkelte teams
  • relationer mellem teams
  • relationer mellem medarbejdere og ledelse, hvor man både måler den nærmeste og den overordnede ledelse.

Mål social kapital gratis med spørgeskema og rapport

NFA har udviklet en ny metode til at måle social kapital på arbejdspladsen.

Metoden er baseret på et elektronisk spørgeskema med 21 spørgsmål, som medarbejderne udfylder. Herefter modtager I to rapporter med resultaterne - en for de enkelte afdelinger og en for virksomheden samlet.

Rapporterne anbefaler også, hvordan I kan arbejde videre med social kapital.

Både spørgeskema og rapport er gratis.

 

Brug rapporterne som start på jeres proces

Rapporterne giver et fælles udgangspunkt for at tale om social kapital og igangsætte en proces. 

Resultaterne i rapporten er et øjebliksbillede. Det er derfor vigtigt, at I diskuterer, om rapportens resultater vækker genklang. Hvordan passer resultaterne med jeres egne erfaringer og nuancerede kendskab? Hvordan skal den videre proces foregå?

 

Læs også artiklerne:

Social kapital i teams

Social kapital mellem teams

Social kapital mellem medarbejdere og ledelse

Sidst opdateret d. 26. jan 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle