Hvad er social kapital?

Social kapital er værdien af stærke samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. To teams med præcis samme ledelse, opgaver, uddannelser og kunder kan have helt forskellig social kapital. 

Forskellen ligger i samarbejdsrelationerne

Virksomhedens sociale kapital er de ressourcer, der findes i relationerne mellem medarbejderne. Den sociale kapital bliver dannet på enhver arbejdsplads gennem samspillet mellem medarbejdere og ledere. Samtidig bliver den sociale kapital konstant udfordret – af fx organisationsændringer, nye ledere og nye teams – og skal vedligeholdes.

Fra human til social kapital

Social kapital påvirker virksomhedens produktivitet på linje med virksomhedens teknologiske, finansielle og humane kapital. Social kapital er en udvidelse af human kapital, men adskiller sig på afgørende punkter.

Human kapital handler om den enkelte medarbejders færdigheder, viden og motivation, mens social kapital handler om medarbejdernes samarbejde om de fælles opgaver. Hvor human kapital kan skaffes ved at rekruttere kompetente medarbejdere og videreuddanne dem, kan social kapital ikke købes. Social kapital kan kun udvikles mellem medarbejdere og ledere på arbejdspladsen. Det handler ikke om personernes egenskaber, men egenskaberne i de relationer og grupper, personerne deltager i.

I Danmark har man indtil nu arbejdet med social kapital med udgangspunkt i begreberne ’tillid’, ’retfærdighed’ og ’samarbejdsevne’. Her introducerer vi en udvidet måde at arbejde med social kapital på, hvor fokus er på medarbejdernes relationer. 

Hvad er social kapital? Se seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter, Vilhelm Borg:

Videoen er et uddrag af en længere video. Se videoen i fuld længde 

Tre slags social kapital

Social kapital kan opstå i tre forskellige typer relationer i virksomheden:
 • Samlende social kapital
  Relationer inden for et team. Medarbejderne har hyppig og direkte kontakt.
 • Brobyggende social kapital
  Relationer mellem teams. Medarbejderne har ikke altid direkte kontakt, men i stedet kontakt gennem brobyggere som ledere eller kolleger, informationer eller leverancer.
 • Forbindende social kapital
  Relationer mellem medarbejdere og ledelse – både den nærmeste og den overordnede ledelse.

Hvorfor er social kapital aktuelt?

Jo mere komplekse, virksomheders arbejdsprocesser bliver, jo mere afgørende bliver det, at medarbejderne kan videndele og samarbejde på tværs i organisationen.

Den enkelte medarbejder eller leder kender ikke alle detaljer og fagspecialer i udvikling og produktion. Medarbejderne skal kunne lede sig selv, hinanden og arbejdsprocessen. Mange opgaver skal løses i skiftende teams.

Virksomhedens samarbejdsrelationer bliver konstant udfordret. Fx af nye markedskrav, globalisering, ny teknologi, organisationsændringer, nye ledere og skiftende arbejdsteams. Relationerne skal derfor konstant vedligeholdes af medarbejdere og ledere for at sikre høj kvalitet og effektive produktionsprocesser.

Der er en voksende interesse hos virksomheder for at undersøge:

 • Hvordan kombinerer vi medarbejdernes viden, færdigheder og samarbejdsevner?
 • Hvordan optimerer vi de sociale relationer mellem medarbejderne, så de bidrager til at gøre hinanden gode?
 

Det handler social kapital om

 • Stil skarpt på kerneopgaven
  Kerneopgaven er det, virksomheden er sat i verden for at løse og den forskel, virksomheden skal gøre for kunder, brugere eller borgere. Når en virksomhed rummer mange forskellige faggrupper, er det vigtigt, at alle kender kerneopgaven og har en fælles forståelse af, hvordan de samarbejder om at løse den.

 • Tjek jeres kerneopgave
  Er kerneopgaven i ental? Hvis kerneopgaven skal give retning og samarbejde i organisationen, skal I kun have én kerneopgave. Flere kerneopgaver betyder, at kursen er sat i flere retninger på samme tid.

 • Har I husket kunderne/borgerne? 
  Kerneopgaven skal altid handle om de kunder eller borgere, som I vil gøre en forskel for.

 • Har I plads til flere fagligheder?
  At levere kerneopgaven kræver næsten altid mere end én faglighed. Når målet er at skabe fælles retning for hele organisationen, kan én faglighed ikke have monopol på at definere kerneopgaven. Det er vigtigt, at faggrupperne kender og respekterer hinandens arbejde og kommunikerer om de fælles opgaver.

  Kilde: Kom videre med social kapital (BAR FOKA) 

Sådan kommer I i gang med social kapital

Som virksomhed kan I arbejde med social kapital på mange forskellige niveauer. Fra langvarige, ambitiøse projekter på hele arbejdspladsen til små afgrænsede indsatser for at styrke samarbejdet i et enkelt team.

Sæt social kapital på dagsordenen, hvor I mødes med ledelsen og i forvejen taler om strategi, værdier, planlægning, produktion, kvalitet og økonomi. Fx til møder i samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøorganisationen, MED-udvalget, virksomhedsnævnet eller den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 • Mål jeres sociale kapital
  En måling giver jer et fælles, faktuelt udgangspunkt.
  Læs mere om måling af social kapital
 • Brug TekSam
  DI’s og CO-industris samarbejdsorgan TekSam kan rådgive om, hvordan I arbejder med social kapital på arbejdspladsen.
  Se www.teksam.dk
 • Brug guiden
  I-Bar og Videncenter for Arbejdsmiljø har lavet en guide om social kapital med viden, værktøjer og øvelser til virksomheder.
  Hent guiden her. (pdf).

Se værktøjer fra Branche Arbejdsmiljø Rådene og andre nederst på siden – her finder I redskaber og øvelser til at arbejde med social kapital.

Læs også artiklerne:


Social kapital mellem teams 

 

Sidst opdateret d. 5. jan 2017

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle