Hvilke konsekvenser kan seksuel chikane have?

Seksuel chikane kan være forbundet med tabuer, fordomme og myter, og det kan både have store konsekvenser for dem, det går ud over, og for arbejdspladsen. 

De personlige konsekvenser kan være alt fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær til søvnproblemer, angst, depression og i værste fald posttraumatisk stress-syndrom. Omkostningerne for arbejdspladsen kan være lav jobtilfredshed, lavere produktivitet og en høj personaleomsætning. Derudover kan seksuel chikane komme til udtryk i sammenhæng med en arbejdspladskultur, som også på andre områder fungerer dårligt.

En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, viser, at ansatte, der er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, har mere sygefravær end andre. Undersøgelsen viser, at langtidssygefraværet (mere end 30 dages fravær) er 60 procent højere hos personer, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. 

 

Seniorforsker Ida H. Madsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, fortæller om nye, overraskende forskningsresultater om, hvilke konsekvenser seksuel chikane kan have på arbejdspladsen.

Sammenhæng mellem søvnproblemer, seksuel chikane og langtidssygefravær

Er man udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet, kan en af konsekvenserne være søvnproblemer. Og det kan forklare en del af langtidssygefraværet, viser forskning. Hvad resten af langtidssygefraværet skyldes, viser forskningen ikke. 

Mænd har større risiko for langtidssygefravær ved seksuel chikane

Mænd, der udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed fra kolleger eller chefer, har mere end dobbelt så høj risiko for langvarigt sygefravær sammenlignet med kvinder, der udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed.  

Seksuel chikane kan give depressive symptomer

Forskning viser, at ansatte, som oplever seksuel chikane fra patienter, klienter eller kunder, har flere depressive symptomer end ansatte, der ikke er udsat for chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed. 

Samtidig har medarbejdere, der er udsat for seksuel chikane fra kollegaer eller ledelse, et endnu højere niveau af depressive symptomer, end når den seksuelle chikane udøves af patienter, klienter eller kunder.

Men kommer den seksuelle chikane fra klienter, kunder eller patienter, tyder noget forskning på, at det ikke fører til øget langtidssygefravær hos hverken mænd eller kvinder.  

Forskellen på om chikanen kommer fra patienter, klienter og kunder eller kollegaer og chefer, kan bunde i, at det er svært at snakke med andre om krænkelserne, hvis de kommer fra en anden kollega eller chef i forhold til, hvis det er en klient, kunde eller patient, der udøver den seksuelle chikane.  Taler man ikke om problemet, er der en større risiko for, at man får det dårligt, fordi man går glip af andres støtte til at håndtere problemet.

Kilder:

Undersøgelse foretaget af NFA og Københavns Universitet blandt 14.605 beskæftigede

Læs den videnskabelige artikel: The role of poor sleep in the relation between workplace bullying/unwanted sexual attention and long-term sickness absence

 

Oprettet d. 12. apr 2018