Hvad er uønsket seksuel opmærksomhed?

Hvad er seksuel chikane, og hvornår bliver seksuel opmærksomhed til chikane? Hvilke brancher er særligt udsatte, og hvordan er fordelingen mellem mænd og kvinder?

Seksuel chikane er en form for mobning, og den kan ligesom mobning være svær at identificere. Oplevelsen af seksuel chikane kan afhænge af personen, arbejdspladsen og situationen, hvad der opleves som en acceptabel omgangsform, og hvad der opleves som krænkende.  

Der er tale om seksuel chikane, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

Seksuel chikane bunder oftere i en manifestation af magt end i en egentlig seksuel tiltrækning. I en situation, hvor det er en leder, der udøver seksuel chikane, kan det som ansat være svært at sige fra, fordi man kan være bekymret for konsekvenserne – fx at blive afskediget.  

I andre situationer kan seksuel chikane også forekomme uden en bevidst hensigt om at krænke. Det kan fx være tilfældet, hvis det er en borger eller en udviklingshæmmet, der udøver chikanen. 

Hvem og hvor mange er udsat for seksuel chikane på danske arbejdspladser?

Antallet af personer, der har været udsat for seksuel chikane i forbindelse med deres arbejde, er steget fra 2,8 procent i 2012 til 3,7 procent i 2016.

Det er særligt jobgrupper, der har tæt kontakt med klienter eller patienter, der udsættes for seksuel chikane. Det gælder bl.a. social- og sundhedsassistenter, specialpædagoger, sygeplejersker samt fysio- og ergoterapeuter. Det viser undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred 2016’ .

Infografik: Trine Larsen

Samme undersøgelse viser også, at det særligt er de unge kvinder i alderen 18-24 år, der har været udsat for seksuel chikane.

Kilde: Arbejdsmiljø og helbred 2016

 
Definition af seksuel chikane

Arbejdstilsynets definition af seksuel chikane internt på arbejdspladsen omfatter situationer, hvor en person regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en anden person for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

Arbejdstilsynet definerer seksuel chikane og krænkelser fra eksterne som psykisk vold. Dette inkluderer fx mundtlige trusler, chikane, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse og diskriminerende udsagn af seksuel karakter.

Læs mere om, hvordan I kan forbygge seksuel chikane på arbejdspladsen

Oprettet d. 12. apr 2018