Hvis seksuel chikane er et problem på arbejdspladsen

Der er flere ting, I kan gøre, hvis I har problemer med seksuel chikane på arbejdspladsen.

Hvis seksuel chikane er et aktuelt problem på arbejdspladsen, er der en række initiativer, som kan stoppe chikanen og forebygge, at det sker igen: 

 • Tag det altid alvorligt, hvis en medarbejder føler sig udsat for seksuel chikane. 
 • Følg eventuelle retningslinjer/beredskabsplaner. 
 • Udvis diskretion både over den berørte medarbejder og de formodede udøvere af seksuel chikane.  
 • Gør det klart, at seksuel chikane er en uacceptabel adfærd.   
 • Foretag en upartisk undersøgelse. Få parterne - herunder eventuelle vidner - til at beskrive det faktiske hændelsesforløb. 
 • Søg enkle og praktiske løsninger. Det afgørende er ikke at få hævn eller udnævne syndebukke. Sager om seksuel chikane bør derfor mødes med en ikke-straffende holdning, så der ikke skabes nye ofre. Det er dog nødvendigt at møde krænkerne med klare sanktioner, hvis problemerne fortsætter, eller hvis chikanens karakter er meget grov.
 • Sørg for, at de berørte medarbejdere har nogen, der kan lytte. Disse støttesamtaler må gennemføres af kompetente personer. 
 • Tag også hånd om ofre, selv om der ikke er nogen klar udøver af seksuel chikane. Nogle mennesker kan føle sig systematisk udsat for andres krænkende handlinger over lang tid, uden at der nødvendigvis er nogen, som med viden og vilje er ude på at plage vedkommende. 
 • Tag hånd om medarbejdere, som uretmæssigt anklages for at udøve seksuel chikane. 
 • Gør det til et fælles problem, at der forekommer seksuel chikane, men undlad at bringe den konkrete sag i fokus. 

Arbejdstilsynet anbefaler

Arbejdstilsynet har udgivet pjecen ’Et godt psykisk arbejdsmiljø – forebyg seksuel chikane’. Den indeholder 6 anbefalinger til at forebygge og håndtere seksuel chikane.

 • Signalér at seksuel chikane er uacceptabelt
 • Hav klare retningslinjer
 • Brug dialogen som værktøj
 • Sig fra
 • Klarlæg roller og ansvar
 • Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane.


Hotline om mobning på arbejdspladsen

Få råd og vejledning om seksuel chikane på arbejdspladsen ved at ringe til Arbejdstilsynets hotline om mobning. Alle kan kontakte hotlinen, både medarbejdere, der bliver udsat for seksuel chikane, virksomheder med akutte problemer med seksuel chikane og virksomheder, der ønsker at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen. Hotlinen rådgiver fx om, hvordan man kan håndtere konkrete situationer med seksuel chikane.

Kontakt Arbejdstilsynets hotline for råd og vejledning om seksuel chikane og mobning på 70 22 12 80.

Klag over seksuel chikane på arbejdspladsen

Det er muligt at klage til Arbejdstilsynet, hvis nogen bliver udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen. Udfyld en elektronisk klageformular eller ring til Arbejdstilsynets hotline. 

 

Læs også

 

Oprettet d. 13. apr 2018