Arbejdsgiveren har et ansvar for at forebygge seksuel chikane 

Arbejdsmiljøloven slår fast, at arbejdsgiveren har et ansvar for at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen og for at håndtere det rettidigt, hvis det alligevel opstår. 

Arbejdsgiver bør løbende undersøge og holde øje med, om der er problemer med seksuel chikane på arbejdspladsen. Det kan blandt andet gøres i forbindelse med arbejdspladsvurderinger (APV) og trivselsmålinger i virksomheden. 

Det er vigtigt, at arbejdsgiver og herunder arbejdsmiljøorganisationen sikrer, at:

  • Ledelsen sender et klart signal om, at seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt.
  • De retningslinjer, som virksomheden har – som en del af sin forebyggelse af seksuel chikane følges og tages op.
  • Medarbejdere og ledelse drøfter konkrete foranstaltninger til at håndtere problemet, hvis det opstår.
  • Det er nemt at sige fra. Vær opmærksomme på og tal om, hvordan man kan sige fra, hvis ens egne eller ens kollegas grænser bliver overskredet.
  • Seksuel chikane aldrig bliver den enkeltes ansvar, men tages hånd om i fællesskab.
  • Brug de løbende trivselsmålinger til at holde øje med, om der forekommer seksuel chikane på arbejdspladsen.

Seksuel chikane er en særlig form for mobning

Arbejdstilsynet definerer seksuel chikane som en særlig form for mobning. Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt.

Hvis seksuel chikane og krænkelser kommer fra eksterne, definerer Arbejdstilsynet det som psykisk vold. Dette inkluderer fx mundtlige trusler, chikane, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse og diskriminerende udsagn af seksuel karakter.

 

Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane

Vejledningen beskriver, hvordan man kan forebygge mobning og seksuel chikane med fx konfliktløsning og klare regler for adfærden i virksomheden - og hvad man kan gøre, hvis der alligevel opstår problemer.

Læs vejledningen: Mobning og seksuel chikane – At-vejledning D.4.2

Læs også

 

Oprettet d. 13. apr 2018