Hvad kan I gøre

Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for at forebygge seksuel chikane, men hvis indsatsen mod seksuel chikane skal lykkes, skal alle niveauer på arbejdspladsen være med. Få gode råd til, hvad I kan gøre på de enkelte niveauer for at arbejde mod seksuel chikane.