Seksuel chikane

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Love og regler

  • AT-vejledning om vold

    Hvis du vil vide mere om forebyggelse og håndtering af seksuelt krænkende handlinger fra borgere, patienter, klienter, elever m.fl., henvises til AT-vejledning om vold.

    Læs mere
  • Mobning og seksuel chikane

    Vejledningen beskriver, hvordan man kan forebygge mobning og seksuel chikane med fx konfliktløsning og klare regler for adfærden i virksomheden - og hvad man kan gøre, hvis der alligevel opstår problemer.

    Læs mere
Se alle love og regler