Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred 

Sammenhæng mellem psykosocialt arbejdsmiljø og helbred 

Det psykosociale arbejdsmiljø omfatter mange forskellige faktorer. Kun få af disse faktorer er videnskabeligt undersøgt , og derfor er sikker viden om sammenhængen mellem de psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og det fysiske og psykiske helbred meget begrænset.

De forskellige faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø er kortlagt og beskrevet i et spørgeskema fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.  

Hent spørgeskemaet til kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø

Siden 2012 har en stor international forskergruppe koblet data fra en række europæiske studier for at lave den indtil nu største undersøgelse om sammenhængen mellem psykosocialt arbejdsmiljø og risikoen for fysiske og psykiske helbredsskader. 

Psykosocialt arbejdsmiljø og fysisk helbred

Forskergruppen har blandt andet fundet, at kombination af høje krav og lav kontrol på arbejdet og lange arbejdstider (55 timer eller mere om ugen) hænger sammen med en forhøjet risiko for åreforkalkning i hjertet, blodprop i hjernen og diabetes. Flere andre arbejdsmiljøfaktorer undersøges i øjeblikket.

  • Høje krav på arbejdet er fx, at man ofte oplever tidspres, store arbejdsmængder, højt arbejdstempo, tidspres ved uventede opgaver, at man står til rådighed uden for normal arbejdstid og/eller, at man har overarbejde.
  • Lav kontrol på arbejdet er, at man fx ikke har særlig megen indflydelse på, hvad man laver, ikke har indflydelse på beslutninger om arbejdet, at man kun har få muligheder for at lære nye ting.

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Risikoen for at udvikle en depression kan hænge sammen med flere psykosociale arbejdsmiljøfaktorer. Forskningen er dog begrænset af, at de fleste studier er baseret på deltagernes egne oplevelser af det psykosociale arbejdsmiljø, og det giver nogle metodemæssige udfordringer og usikkerheder.

Læs mere om psykosocialt arbejdsmiljø og kroniske sygdomme

Læs mere om psykosocialt arbejdsmiljø og depression

 

Læs mere om mental sundhed

 

 

Arbejdsmiljø og helbred

Fra 2012 og frem til 2020 stiller forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvert andet år de samme spørgsmål til beskæftigede personer i Danmark. Det sker med spørgeskemaet 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark'. Resultaterne skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Se resultaterne om det psykiske arbejdsmiljø fra seneste undersøgelse