Mobning rammer bredt

Mobning rammer bredt på de danske arbejdspladser. Og de nyeste tal tyder på, at mobning er et stigende problem. De fleste mobbes af deres kolleger. 

Alle kan rammes

Mobning rammer bredt på alle typer af arbejdspladser og i alle jobgrupper. Ingen grupper går fri. Hvor mange, der faktisk rammes af mobning på arbejdspladsen, er dog usikkert. Det hænger sammen med, at mobning er svær at måle.  

Mobning er svær at måle

Mobning foregår mellem mennesker og involverer både dem, der mobbes, dem der mobber, og dem der er vidner til mobning. Der er tale om en kompleks social proces, som gør det svært at måle, hvor mange der faktisk er udsat for mobning. Desuden spiller kulturelle og organisatoriske forskelle ind på opfattelsen af mobning.

Flere føler sig mobbede 

Den nyeste danske undersøgelse af mobning fra 2016 viser, at 11,8 procent af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning i løbet af et år. Tallet er steget siden 2005, hvor 10 procent havde følt sig udsat for mobning inden for et år. 

Hvorfor tallet er steget vides ikke med sikkerhed. Det er usikkert, om stigningen alene kan forklares ved, at flere mobbes, eller om noget af stigningen skyldes, at der er kommet større bevidsthed om mobning på de danske arbejdspladser.

Infografik om mobning baseret på AH-tal 2016
 

Tal om mobning

Knap 35.000 beskæftigede har udfyldt spørgeskemaet ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Søg resultaterne fra deltagernes besvarelser om skænderier eller konflikter, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Hvem oplever mest mobning?

Mobning kan ramme alle arbejdspladser og faggrupper. Men ifølge den nyeste undersøgelse er der mest mobning blandt ansatte i:

  • slagterier
  • restauranter og barer
  • døgn- og hjemmepleje
  • transport af passagerer
  • frisører
  • nærings og nydelsesmiddelindustrien
  • vand, kloak og affald
  • religiøse institutioner og begravelse

En undersøgelse blandt ansatte i plejesektoren viser, at ansatte med ikke-vestlig baggrund har en højere risiko for at blive mobbet af kollegerne det første år, de er ansat, end nyansatte med vestlig baggrund. 

Undersøgelsen tyder på, at det er dem, der skiller sig mest ud fra gruppen af kolleger, der har størst risiko for at blive mobbet.

Arbejdspladser domineret af ét køn har mere mobning

Både mænd og kvinder i alle aldre er udsat for mobning på arbejdspladsen. Men flere undersøgelser viser, at der er mere mobning på arbejdspladser, der domineres af det ene køn, end på arbejdspladser hvor kønsfordelingen er mere lige.

Kolleger og ledere mobber mest

Af de 11,8 procent, der i undersøgelsen fra 2016 har følt sig mobbet i løbet af det seneste år, oplever 67 procent, at de bliver mobbet af deres kolleger. 

36,8 procent føler sig mobbet af deres leder, og 13 procent oplever mobning fra patienter, klienter eller elever.

27,6 procent er vidner

I undersøgelsen fra 2016 svarer knap en tredjedel af alle - 27,6 procent - at de har været vidner til mobning på deres arbejdsplads. Dette tal er altså markant højere, end antallet som føler sig mobbet.   

Læs også artiklerne:

 

Se også rapporten:

 

Sidst opdateret d. 13. jul 2017

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere