Identifikation af mobning

Det er vigtigt at være opmærksom på signaler, der kan tyde på, at der foregår mobning på arbejdspladsen. Og det er ligeså vigtigt at reagere hensigtsmæssigt på signalerne.

På en arbejdsplads er der en række generelle tegn, som kan indikere, at nogen bliver mobbet. Det kan bl.a. være:

 • Højt sygefravær
 • Tavshed når psykisk arbejdsmiljø kommer på dagsordenen
 • Klager eller negative udtalelser om enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere
 • Høj personaleomsætning
 • Manglende vilje til at rapportere fejl og forsømmelser
 • Indikationer på dårlig trivsel i spørgeskemaundersøgelser
Hos den enkelte kan det være tegn på mobning, hvis vedkommende:
 • Virker nervøs eller usikker
 • Pludselig begynder at lave fejl eller er meget langsom
 • Isolerer sig og undgår sociale arrangementer
 • Ofte er fraværende eller melder sig syg
 • Virker deprimeret og mangler energi
 • Virker irritabel og har kort lunte.
Hvis nogle af ovenstående tegn er til stede på en arbejdsplads, bør man undersøge nærmere, hvad der ligger bag. Har man eksempelvis lagt mærke til nogle af tegnene hos en medarbejder, kan man tage en fortrolig snak med vedkommende for at afdække problemet. 

Er der tale om organisatoriske forhold som dårlig trivsel, klager eller højt sygefravær, bør problemet også undersøges nærmere.

Hvis enkelte af ovenstående tegn er til stede på en arbejdsplads, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der bliver mobbet. Det kan også indikere, at der er andre forhold, som ikke fungerer optimalt. Men det er vigtigt at undersøge, om der er tale om mobning.

Læs også artiklerne:

Definition af mobning

 

 

Sidst opdateret d. 27. jun 2016

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere