Følger af mobning på arbejdspladsen

Mobning kan have alvorlige følger for den mobbede. Men mobning rammer også resten af arbejdspladsen. Mobning kan få sygefraværet til at stige og gå ud over effektivitet og produktivitet. 

Mobning præger hele arbejdspladsen

Det er ikke sikkert, at mobning er udtryk for, at der er noget galt med arbejdsmiljøet på hele arbejdspladsen. Men selv om mobning "kun" foregår et sted, smitter det af på stemningen på hele arbejdspladsen. 

Mobning skader det psykiske arbejdsmiljø og gør det værre, hvis det i forvejen ikke er godt. Dårlig stemning og mistillid kan gå ud over effektivitet og produktivitet. Det kan øge sygefraværet og personaleomsætningen.

Alvorlige konsekvenser for den mobbede

For den, det går ud over, kan mobningen få alvorlige følger. Både fysisk, psykisk og socialt.

Oplever mindre tillid 

Ifølge en rapport om mobning og negativ adfærd på danske arbejdspladser er de, der mobbes, mindre tilfredse med deres arbejde og mere utilfredse med arbejdsmiljøet. 

Desuden giver de mobbede udtryk for, at de føler sig mere stressede, oplever mindre tillid, retfærdighed og rummelighed på arbejdspladsen.

Hjælpeløs

Hvis mobningen fortsætter, kan den mobbede reagere med en følelse af håbløshed og føle sig hjælpeløs, værdiløs og isoleret.

Angst og depression

En del af dem, der mobbes, får problemer med at sove. De får problemer med at huske og koncentrere sig og udvikler angst. Nordiske undersøgelser viser, at den mest alvorlige psykiske følge af mobning er depression.

Risiko for hjertekarsygdom

Hvad angår konsekvenser for det fysiske helbred, er der tydeligst sammenhæng mellem mobning og hjertekarsygdom og fibromyalgi. Men en del får symptomer som hovedpine, smerter, maveproblemer, kvalme, anspændthed og allergiske reaktioner.

Sygefravær og nærvær

Ifølge en rapport om mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen har de, der føler sig mobbet, 50-60 % flere sygedage end andre. Til gengæld ser det ud til, at de er mere tilbøjelige end andre til at gå på arbejde, selv om de er syge.

Hvis mobningen forsætter, kan det i yderste konsekvens ende med, at den mobbede må på førtidspension. 

Læs mere om sygefravær og -nærvær på side 25 - 30 i rapporten "Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen"

Vidnerne kan også blive syge

Det er ikke kun de mobbede, der får helbredsproblemer. Også vidner til mobning på arbejdspladsen fortæller om søvnproblemer og stresssymptomer og vurderer deres helbred dårligere, end dem der ikke er vidner til mobning.

Læs også artiklerne:

Definition af mobning

Årsager til mobning

Identifikation af mobning

Mobning rammer bredt

State of the art report on bullying at the workplace ind the Nordic countries 

 

Sidst opdateret d. 2. nov 2016

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere