Definition af mobning

Mobning er et alvorligt problem, og det kan forekomme på alle arbejdspladser. Hvis mobning skal forebygges eller håndteres, kræver det handling fra arbejdspladsens side. Mobning drejer sig om en social proces, der involverer såvel den mobbede som mobberne og vidnerne til mobning.

Definition på mobning

Ifølge Arbejdstilsynet lyder definitionen på mobning: "Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende." "De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem."

Konfliktmobning

Mobning på arbejdspladsen opstår ofte som følge af konflikter, der ikke bliver løst, men i stedet optrappes og ender med, at en eller flere personer føler sig mobbet.

Fra sag til person

Konflikten begynder typisk med, at parterne er uenige om noget konkret. I begyndelsen er de stadig i dialog og prøver at overbevise hinanden om, at de hver for sig har ret. Efterhånden som konflikten fortsætter, taler de mindre til hinanden og til sidst slet ikke. Samtidig flytter konflikten sig fra den oprindelige sag og bliver mere personlig. Konflikten bliver fastlåst. De uenige begynder at bagtale hinanden, mobbe hinanden og får måske flere kolleger med. Hvis ingen griber ind, vil den svageste part ende med at blive isoleret.

Rovmobning

Rovmobning er udtryk for en situation, hvor en helt tilfældig person bliver udsat for aggressive eller negative handlinger fra en eller flere personer på arbejdspladsen. Den mobbede er uskyldig i sammenhængen, men er bare uheldig at være fx den sidst ankomne på en arbejdsplads, hvor nogle har brug for at hævde sig på en andens bekostning.

Mobning kræver handling

Mobning er ikke acceptabelt og kræver handling. Og selv om der måske ikke foregår mobning på arbejdspladsen, skal man være opmærksom på, at problemet kan opstå. Derfor bør arbejdspladsen have en  handlingsplan for, hvordan mobning skal forebygges og håndteres.

Sådan laver I en handlingsplan om mobning 

Direkte eller indirekte mobning

Mobning kan foregå åbent og direkte eller skjult og indirekte:

Direkte mobning kan være udskældning, råb, overfusning, grove drillerier, trusler eller manglende anerkendelse af personens arbejdsindsats eller kvalifikationer. 

Skjult og indirekte mobning kan foregå i form af fx mimik, hentydninger, sladder, bagtalelse, ignorering af en person eller fratagelse af ansvar og arbejdsopgaver. 


Hvad er mobning? Se interviewet med professor i arbejds- og organisationspsykologi Annie Høgh

Drilleri er ikke mobning 

Drilleri er ikke mobning, hvis begge parter oplever det som venligt. Drilleri kan være venligt og endda kærligt. Det kan mobning ikke. Drilleri kan dog også være groft og udarte sig til mobning.

Ubehagelige handlinger er ikke i sig selv mobning

De fleste oplever indimellem kollegers eller lederes handlinger som ubehagelige eller krænkende. Det kan fx være, hvis man bliver ydmyget eller bliver gjort til grin i forbindelse med ens arbejde, hvis ens synspunkter bliver ignoreret, eller hvis der spredes rygter om en. 

Enkeltvis er disse handlinger ikke mobning , men de kan være en del af en proces, der fører til mobning.

Mobning er en proces

Mobning er en social proces, der involverer såvel den mobbede, som mobberne og vidnerne til mobning. Hvis processen ikke stoppes, kan den udvikle sig, så mobningen bliver mere aggressiv. Efterhånden kan den mobbede blive udstødt af fællesskabet og må i yderste konsekvens flyttes, sygemeldes, fyres eller siger måske selv op.

Læs mere om årsager til mobning på arbejdspladsen

Fokus på handlinger - ikke personer

For at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen skal der være fokus på personernes adfærd og handlinger. Der er ingen undersøgelser, som tyder på, at de, der mobber eller mobbes, har særlige personlighedstræk.

Mobning er et meget komplekst problem, og der er mange potentielle risikofaktorer, der skal spille sammen for at udløse mobning. Derfor er det vigtigere at fokusere på arbejdsmiljø og ikke på personen, når man vil arbejde med forebyggelse

Magtesløs som følge af mobning

En alvorlig følge af mobning kan være, at man føler sig magtesløs og forsvarsløs. Det hænger sammen med den ubalance i styrkeforholdet, der opstår eller forstærkes, efterhånden som mobningen eskalerer.   

Kilde: Undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010' fra NFA.

Læs også artiklerne:

Identifikation af mobning

Følger af mobning på arbejdspladsen

Mobning rammer bredt

Love og aftaler om mobning

Offentlige arbejdspladser mod mobning

Læs desuden mere om forebyggelse af mobning på Arbejdstilsynet.dk

Sidst opdateret d. 31. maj 2018

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere