Tag fælles ansvar for indsatsen mod mobning

Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for at forebygge mobning, men hvis indsatsen mod mobning skal lykkes, skal alle niveauer på arbejdspladsen være med. Få gode råd til, hvad I kan gøre på de enkelte niveauer for at arbejde mod mobning.

Alle skal medvirke i arbejdet

Arbejdsgiveren har det overordnede og formelle ansvar for at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen. 

Men alle – Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation (IGLO) - skal være med i arbejdet mod mobning.

IGLO står for:

 • Individet - den enkelte medarbejder
 • Gruppen - fx teamet eller afdelingen
 • Ledelsen - fx mellemledere
 • Organisationen kan være MED-udvalg og øverste ledelse
Når der skal ske en forandring i en organisation, er det afgørende, at alle niveauer deltager.


Læs mere om IGLO

Sådan kan I handle mod mobning på arbejdspladsen

Individet - Hvis du føler dig mobbet:
 • Fortæl det til din leder 
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Skriv ned, hvad det er, du oplever som mobning
 • Tal med familie og venner om det, du oplever
 • Brug virksomhedens tilbud om krisehjælp 
 • Søg hjælp hos en psykolog eller læge 

Individet - Hvis du er vidne til mobning:

 • Sig fra over for mobning
 • Lyt til den kollega, der føler sig mobbet
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Tal med din nærmeste leder
 • Vær med i aktiviteter, der fremmer trivsel 
Gruppen:
 • Sæt mobning på dagsordenen
 • Sig klart fra over for mobning
 • Tag problemet op med ledelsen
 • Vær med i aktiviteter, der fremmer trivsel 
Ledelsen:
 • Sørg for en tydelig ansvars- og opgavefordeling
 • Sig tydeligt fra over for mobning, både generelt og konkret
 • Tag henvendelser om mobning alvorligt
 • Tag initiativ til en grundig undersøgelse af den konkrete sag 
 • Hent hjælp udefra, hvis det er nødvendigt 
Organisationen:
 • Skab rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Formulér en handlingsplan mod mobning med klare retningslinjer – handlingsplanen skal laves i samarbejde med medarbejderne
 • Tag ansvar for, at handlingsplanen mod mobning bliver ført ud i livet
 • Sørg for, at planen bliver fulgt op og revideret fx i forbindelse med en APV 

Læs også artiklerne:

Forebyg mobning på arbejdspladsen

 

Er det mobning? Undersøg sagen

Tal sammen om mobning

Sidst opdateret d. 27. jun 2016

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere