Forebyggelse af mobning gennem ledelsesudvikling

Undersøgelser viser, at på arbejdspladser, hvor der er mobning, er medarbejderne ofte utilfredse med ledelseskvaliteten. For at forebygge mobning kan det derfor være nødvendigt at rette fokus mod ledelsens rolle.

Der kan være flere grunde til, at der ofte er en sammenhæng mellem mobning og utilfredshed med ledelsen på arbejdspladser. Det kan eksempelvis skyldes, at ledelsen er uklar eller vag, eller omvendt at den er meget kontrollerende. I alle tilfælde kan det være en god idé at udvikle lederens kompetencer til at planlægge og organisere arbejdet. Samtidig bør I også gøre noget for at sikre, at ledere ikke udviser en adfærd, der kan opfattes som mobning. Og endelig kan det også være en rigtig god idé at sikre, at lederne har de rette kompetencer til at forebygge og håndtere sager om mobning.

Udvikling af ledelsens kompetencer til at planlægge arbejdet

For at undgå frustrationer og sikre en effektiv planlægning er det vigtigt, at ledere og medarbejdere løbende er i dialog om, hvordan arbejdet planlægges mest effektivt, hvilke forventninger man har til hinanden, hvilke roller og ansvar den enkelte har osv. Dialogen mindsker risikoen for problemer, der kan føre til konflikter og mobning. 

Hvis I ønsker at 'tage pulsen på' hvordan planlægningen af arbejdet samt kommunikationen mellem ledere og medarbejdere fungerer på jeres arbejdsplads, kan det gøres gennem en trivselsundersøgelse - fx via dialogmetode eller spørgeskema.

Læs mere om trivselsundersøgelser

Hvis jeres undersøgelse viser, at der er behov for forbedring, kan det være en ide at starte tiltag, som kan støtte lederne i deres planlægning og organisering af arbejdet - samt deres måder at kommunikere på. Det kan blandt andet ske gennem:

  • Lederuddannelse med fokus på både faglig og personlig udvikling
  • Coaching
  • Etablering af ledernetværk med sparring om personaleledelse
  • Unge, uerfarne ledere kan knyttes til mentorer med mere erfaring

Ledelse og omgangstone

Magtforskellen mellem ledere og medarbejdere gør det særlig vigtigt, at ledere ikke udviser adfærd, der kan opfattes som mobning. En hård eller negativ bemærkning fra en leder vil have en større effekt, end hvis den kom fra en kollega. Det er derfor vigtigt, at man som leder er meget opmærksom på, hvad der er ok at sige til en kollega eller en underordnet. 

Som leder skal man også være bevidst om, at strategiske beslutninger i nogle tilfælde kan opfattes som noget negativt af medarbejderne. Det kan fx være flytning til et andet jobområde. I de tilfælde er det vigtigt, at lederen forklarer de strategiske grunde til beslutningen, så medarbejderen ikke opfatter det som noget negativt og evt. føler sig mobbet. Derfor er det vigtigt med tiltag, som giver lederne mulighed for at reflektere over og få feedback på deres kommunikation. Det kan være nogle af de samme tiltag som ovennævnte samt især tiltag som:

  • Kurser om konflikthåndtering og håndtering af mobbesager
  • Kurser med fokus på 'vanskelige samtaler', fx om sygefravær
Hvis I overvejer at starte eksempelvis et kursus- eller coachingforløb for lederne hos jer, kan I få gode råd til, hvordan I gør samt forslag til program i "Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen - en håndbog" af Eva Gemzøe Mikkelsen og Annie Høgh. 


Kilde: Indholdet på denne side bygger på håndbogen "Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen - en håndbog" af Eva Gemzøe Mikkelsen og Annie Høgh, udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2011. Læs meget mere om, hvordan I sætter fokus på kommunikation og omgangstone i kapitel 5 af håndbogen.

Oprettet d. 4. jan 2016

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere