Fokus på kommunikation og omgangstone

En negativ omgangstone og dårlig kommunikation kan skabe konflikter på arbejdspladsen, som kan føre til mobning. Derfor bør I sætte fokus på kommunikation og omgangstone som en vigtig del af den forebyggende indsats mod mobning.

Fokus på kommunikation og omgangstone

Vi mennesker er ikke altid bevidste om den måde, vi opfører os på, når vi er på arbejde. Fx bliver vi af og til mere kort for hovedet, hvis vi har travlt, er stressede eller har det dårligt. Vi 'glemmer' at tale ordentligt til kollegerne, vi glemmer at hilse eller lignende. Det kan medføre, at vores kolleger bliver frustrerede eller usikre på os, og de negative følelser øger risikoen for konflikt og mobning.

Sæt ord på omgangstonen

Det kan også være forskelligt, hvordan man opfatter omgangstonen på arbejdspladsen. Nogle steder har man en 'hård' omgangstone, hvor man godt kan 'lave lidt sjov med hinanden'. Det er bare ikke sikkert, at alle synes, det er lige sjovt. Når I retter fokus på omgangstone og kommunikation, er det derfor vigtigt at give medarbejderne mulighed for sammen at tale om, hvordan de opfatter omgangstonen på arbejdspladsen, og hvad der kendetegner en god omgangstone for dem. På den måde får den enkelte medarbejder også mulighed for at tænke over den måde, han eller hun selv kommunikerer på. Det kan ske fx på:

  • Personalemøder
  • Gruppe- eller afdelingsmøder
  • Workshops
  • Foredrag

På møderne er det vigtigt at tale om, hvad der kendetegner god eller dårlig kommunikation hos jer. Fx i hvilke arbejdssituationer det er svært at kommunikere på en positiv måde, og i hvilke situationer kommunikationen går galt. Det er også en god idé at komme med eksempler på, hvornår kommunikationen er gået godt, da det kan være med til at løfte stemningen på mødet.

Aftaler for god kommunikation

På baggrund af snakken er det en god ide at lave aftaler for tonen på arbejdspladsen. Det kan være, at I bliver enige om altid at give konstruktiv kritik eller at bruge et kropssprog, der signalerer åbenhed frem for lukkethed. Det er også en god idé at skrive aftalerne ned og gøre dem tilgængelige for hele arbejdspladsen, fx ved at lave plakater med 'gode måder at kommunikere på her hos os', offentliggøre dem på intranettet, få dem trykt som folder og give dem til nye medarbejdere. Der er mange muligheder for at sætte fokus på god kommunikation - drøft hvordan I gør det bedst hos jer.

Gode råd til god omgangstone

Videncenter for Arbejdsmiljøs rejseholdskonsulenter, som bl.a. arbejder med mobning på arbejdspladser, har formuleret en række gode råd, til hvordan man skaber en god omgangstone, som I kan bruge som inspiration til arbejdet med omgangstonen på jeres arbejdsplads. De gode råd er inspireret af vejledninger til god omgangstone fra forskellige arbejdspladser som fx Roskilde Universitet og Rigshospitalet.

Se de gode råd til at skabe en god omgangstone på arbejdspladsen her

Kilder: Indholdet på denne side bygger på håndbogen "Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen - en håndbog" af Eva Gemzøe Mikkelsen og Annie Høgh. Udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2011. I håndbogens kapitel 5 kan I læse meget mere om, hvordan I sætter fokus på kommunikation og omgangstone.

Oprettet d. 4. jan 2016

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere