Forebyg mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen kan forebygges på flere måder. På denne side kan I finde en række forslag til forskellige indsatser, som alle kan give inspiration til jeres arbejde med at forebygge mobning på arbejdspladsen.  

Forebyggelse - forskellige indsatser

Mobning er ofte udtryk for, at der er noget galt med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Derfor vil en vigtig del af en forebyggelsesindsats være at sætte ind for et bedre arbejdsmiljø. Det kan også være en god ide at sætte fokus på jeres omgangstone, lave en handlingsplan for håndtering af mobning eller udvikle jeres lederes kompetencer til at håndtere mobning. Uanset hvor omfattende en indsats, I ønsker på arbejdspladsen, er det afgørende, at alle er med og tager ansvar for at gennemføre aktiviteterne. Det gælder både den enkelte, gruppen af kolleger, ledelsen og hele organisationen.

Tag fælles ansvar

Fælles for alle indsatser er også, at I skal overveje følgende punkter, inden I går i gang:

  • Har vi et problem, og hvor stort er det?
  • Hvor vigtig er den forebyggende indsats for os?
  • Har vi tid og ressourcer til indsatsen?
  • Hvor parate er vi til at gennemføre indsatsen?
  • Hvem skal være tovholder for indsatsen og sørge for at holde processen i gang?

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Mobning er ofte udtryk for, at der er noget galt med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Derfor er det en god ide at begynde det forebyggende arbejde med at kortlægge arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø


Mobning - hvad kan vi gøre? Se interviewet med professor i arbejds- og organisationspsykologi Annie Høgh.

Hav fokus på kommunikation og omgangstone

Det kan være en vigtig del af en forebyggelsesindsats at sætte fokus på kommunikationen og omgangstonen på arbejdspladsen.

Læs mere om kommunikation og omgangstone

Forebyggelse af mobning gennem ledelsesudvikling

Undersøgelser viser, at på arbejdspladser, hvor der er mobning, er medarbejderne ofte utilfredse med ledelsen. For at forebygge mobning kan det derfor være en god ide at sætte fokus på ledelsens rolle.

Læs mere om mobning og ledelse

Handlingsplan

I kan udforme en handlingsplan, som indeholder forebyggelse af mobning i tre trin og en beskrivelse af de konkrete indsatser, som passer til jeres arbejdsplads.
 
Ni anbefalinger til en handlingsplan 

Læs også artiklerne:

Tag fælles ansvar for indsats mod mobning

Er det mobning? Undersøg sagen

 

  

Kilde: Indholdet på denne side bygger primært på bogen 'Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen - en håndbog' af Eva Gemzøe Mikkelsen og Annie Høgh, udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2011. 

Sidst opdateret d. 27. jun 2016

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere