Er det mobning? Undersøg sagen

Mobbe-sager er ikke altid entydige. Det kan ske, at en medarbejder anklager en anden for at mobbe, mens den anklagede ikke mener at have mobbet. Derfor skal man foretage en såkaldt faktaundersøgelse af en mobbe-anklage.

Når påstand står mod påstand

En faktaundersøgelse er en metode, som arbejdspladsen kan gribe til, når en sag om mobning er gået i hårdknude. Typisk fordi en medarbejder føler sig mobbet og anklager en anden for at mobbe, mens den anklagede finder anklagen urimelig og forkert.

Fastlæg procedure for mobbe-klager

Forudsætningen for en faktaundersøgelse af en mobbe-klage er, at virksomheden i en handlingsplan formulerer en procedure for klager over mobning og for faktaundersøgelser.

Proceduren skal være formuleret i samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen, fx i MED-udvalget.

Læs mere om retningslinjer for en handlingsplan mod mobning 

Ledelsen skal være initiativtager til undersøgelse

Proceduren bør være, at det er ledelsen, som skal tage initiativ til en undersøgelse af, om en påstand om mobning er rigtig. Undersøgelsen skal være uvildig og varetage begge parters rettigheder. Den skal på baggrund af interview med de involverede give den bedst mulige beskrivelse af, hvad der faktisk er sket. 

Som en del af undersøgelsen vil der i de fleste sager også være behov for, at lederen eller en kontaktperson tager en samtale med personer, som har oplevet sig mobbede, som beskyldes for at mobbe, eller som har mobbet andre. 

I alle samtaler er det vigtigt, at fokuspersonen ikke oplever samtalen som et overgreb, og at han eller hun føler sig anerkendt for sin side af sagen.

Undersøgelse danner grundlag for beslutning

Meningen med en faktaundersøgelse er at give ledelsen et gennemarbejdet grundlag for at beslutte, hvad der skal ske. Både i forhold til de involverede personer og hele organisationen.

Læs mere om handlingsplaner og faktaundersøgelser:

Lav en handlingsplan mod mobning 

Retningslinjer og rutiner for faktaundersøgelser - pjece fra det norske Arbeidstilsynet

Sidst opdateret d. 29. nov 2017

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere