Hvad kan I gøre?

Et godt arbejdsmiljø og socialt klima forebygger mobning. En handlingsplan mod mobning giver klare retningslinjer for, hvordan I tager hånd om mobning, hvis det finder sted.

God praksis

Læs mere

Love og regler

Se alle