Hvad er mental sundhed?  

Mental sundhed handler om at have det godt med sig selv og sit liv, og om at kunne fungere godt i sin dagligdag.

Sundhedsstyrelsen og WHO definerer mental sundhed som en tilstand, hvor man trives, fordi man:    

  • udvikler og udfolder sine evner     
  • kan håndtere belastninger     
  • indgår i positive sociale relationer     
  • bidrager til fællesskabet.  

Mental sundhed udvikles gennem hele livet

Vores mentale sundhed påvirkes gennem hele livet af de sociale relationer og oplevelser vi har, fx familieliv, venner og skolegang. Et af de steder i livet, hvor den mentale sundhed også påvirkes, er på arbejdspladsen, hvor vi tilbringer en stor del af vores vågne timer. Her kan man fremme den mentale sundhed gennem indsatser, der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø.

Engagement, produktivitet og kreativitet

Vores mentale sundhed er afgørende for den måde, vi føler, tænker og opfatter verden omkring os på og er forbundet med engagement, produktivitet, kreativitet og evnen til at vise omsorg. Mental sundhed er derfor vigtig for vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk.

Hvad sker der, når det mentale helbred svigter?

Hvis vores mentale helbred svigter, kan det give problemer på flere fronter, fx i vores omgang med andre mennesker, både på arbejdet og i familien. Typisk har man mindre energi og er mindre god til at løse sine arbejdsopgaver, hvis det mentale helbred svigter. 

Mange rammes på den mentale sundhed

I 2012 konkluderede en OECD-rapport, at omkring en femtedel af den arbejdende befolkning i Europa, Nordamerika, Australien og Japan lider af mentale helbredsproblemer, hvor stress, angst og depression udgør hovedparten.

De fleste mentale helbredsproblemer er milde eller moderate, mens de mere alvorlige mentale helbredsproblemer – som fx skizofreni og svær depression – er relativt sjældne.

Mentale helbredsproblemer kan skyldes forhold både på og uden for arbejdspladsen. For de fleste, der rammes, er det forbigående, og de kommer sig helt.

Hvis man får mentale helbredsproblemer, er der en markant øget risiko for, at man bliver langtidssygemeldt eller bliver førtidspensioneret: 

  • 42 procent af alle førtidspensioner i 2015 blev givet på grund af mentale helbredsproblemer.  
  • Samtidig udgør mentale helbredsproblemer en betydelig del af det samlede sygefravær. 
  • De samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer i Danmark anslås til at være 55 mia. kroner årligt. 

Oprettet d. 6. dec 2016