Viden om mental sundhedMental sundhed er forbundet med engagement, produktivitet, kreativitet og evne til at vise omsorg. Det handler om at have det godt med sig selv og sit liv, og om at kunne fungere godt i sin dagligdag. Mental sundhed er desuden vigtig for vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk – og dermed bidrage positivt til samfundet.

Her kan du læse artikler om, hvordan mental sundhed og mentale problemer påvirker din arbejdsevne og generelle trivsel. 


Hvad er mental sundhed?

Kan man forebygge mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen?