Hvad kan du gøre som kollega?

Som medarbejder kan du gøre meget for at sikre et godt arbejdsmiljø og hjælpe kollegaer, der udviser tegn på stress eller andre mentale helbredsproblemer. 

Som medarbejdere kan du og dine kolleger være med til at sikre et godt psykosocialt arbejdsmiljø, der fremmer trivslen og forebygger mentale helbredsproblemer. Det kræver blandt andet, at I løbende taler med hinanden og med jeres chef om, hvordan I løser jeres opgaver med de ressourcer og kompetencer, som I har.

Gode råd til at fremme trivslen 

  • Snak løbende om, hvordan I organiserer arbejdet og orienterer hinanden, så alle oplever, at opgaverne er tydelige og til at klare.     
  • Tal med hinanden om dét, der presser og stresser jer, og overvej, om I kan gøre noget anderledes.     
  • Tal om det, hvis I oplever, at der er ubalance mellem kravene i arbejdet og jeres ressourcer. Det kan handle om arbejdsmængde, tidspres eller uklare forventninger. Det kan også være, at I mangler nogle bestemte kompetencer eller ikke har tilstrækkelig indflydelse på jeres arbejde.     
  • Sørg for, at I har et godt samarbejde og fællesskab. Det er både vigtigt i dagligdagen og i pressede perioder, hvor nogen får det svært.     
  • Hold en god omgangstone – også i pressede situationer.

Tag snakken med en presset kollega

Hvis du alligevel skulle opleve, at din kollega viser tegn på at være presset i en periode, kan du tage fat i kollegaen og spørge åbent ind til, om alt er okay. Du skal passe på ikke at fælde dom eller presse kollegaen til et svar. Spørg i stedet nysgerrigt og åbent ind og fortæl evt. om dine observationer, der bekymrer dig.

Du kan fx sige: "Det, du fortæller mig, kan være tegn på, at du er ved at gå ned med flaget. Jeg synes du skal få det tjekket hos din læge og snakke med chefen."

Pas på med at slå det hen ved at sige: ”Det skal nok gå. Du skal bare fokusere på, at du er en dygtig medarbejder, og så går det over igen.” En kommentar af den art kan føles som en afvisning – et udtryk for, at du ikke tager vedkommende alvorligt. 

Hvis din kollega selv fortæller, at han eller hun er presset, skal du anbefale kollegaen at tage en snak med jeres chef eller leder. Det er sammen med chefen, der kan findes løsninger, som tager hånd om problemerne. 

Hvis din kollega er nervøs for at fortælle chefen, at han eller hun har svært ved at klare sine opgaver og ikke er på toppen, har I måske en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, I kan tale med. Ellers kan I få gode råd hos jeres fagforening, eller din kollega kan kontakte sin læge.

Gode råd til at gribe ind

  • Hold øje med, om nogen udviser tegn på stress, angst eller depression, og om det står på i længere tid.    
  • Bliv gode til at spørge, om der er noget galt, hvis en kollega viser tegn på mistrivsel. Spørg åbent og vær lyttende. 
  • Foreslå at I tager fat i chefen, så I kan finde løsninger. Eller at kollegaen tager en snak med sin læge. 

Din kollega kan i nogle tilfælde fortsætte på arbejdet

Din kollega kan have det så dårligt, at han eller hun ikke kan arbejde. Men man kan godt gå på arbejde, selvom man er presset, ked af det eller nervøs i en periode. Faktisk kan det nogle gange hjælpe til at man kommer sig, hvis man bare får plads. Det forudsætter, at man er på en arbejdsplads, hvor der er åbenhed, så man kan fortælle om det, der går én på, og at der er vilje til at tilpasse opgaverne i en periode. 

En længere sygemelding kan omvendt føre til, at din kollega føler sig isoleret derhjemme. Og den manglende kontakt til jer på arbejdspladsen kan betyde, at kollegaens tanker om problemerne får frit løb.  

Få flere gode råd til, hvad man kan gøre som kollega og find en lang række værktøjer, som kan hjælpe jer videre på mentalsundhed.dk. 

Oprettet d. 7. dec 2016