Fakta om danskere med funktionsnedsættelse

Flere danskere lever i dag med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der stadig gør det muligt for dem at være på arbejdsmarkedet. Det kan både svare sig økonomisk og samtidig gavne det psykiske arbejdsmiljø at arbejde med fastholdelse og inklusion.

Godt 750.000 personer af den danske befolkning i alderen 16-64 år (svarende til 26 pct.) vurderer, at de har en fysisk funktionsnedsættelse og 250.000 personer (9 pct.) vurderer, at de har en psykisk funktionsnedsættelse.

Kilde: Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse, SFI, 2013


For personer med handicap var beskæftigelsesandelen 43,9 pct. i 2012 mod 77,5 pct. blandt personer uden handicap. I 2012 var der 13,9 pct., der havde en psykisk lidelse som dominerende handicap. Kun 24,2 pct. af personerne med en psykisk lidelse er i arbejde. Der er en væsentligt lavere beskæftigelsesandel blandt personer med en psykisk lidelse som dominerende handicap end  blandt personer med et fysisk handicap.

Kilde: Handicap og beskæftigelse, Udviklingen mellem 2002 og 2012, SFI

Flere personer med et handicap eller et længevarende helbredsproblem er på arbejdsmarkedet på helt almindelige vilkår. De er ikke registreret på nogen måde og får arbejdslivet til at fungere med et handicap. Det kan skyldes, at funktionsnedsættelsen ikke har nogen større betydning for det pågældende job, eller at der er kompenseret for funktionsnedsættelsen gennem arbejdspladsindretning, tilretning af arbejdsopgaver eller andet.    

 

Sidst opdateret d. 4. jul 2016

Værktøjer

Læs mere

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere